Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет представи своите програми във форума на варненските университети

 

Снимка: Пламен Гутинов, ИА „Черно море“

 

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ представи възможностите за обучение пред близо 500 ученици от средните училища и професионалните гимназии, които посетиха форума на варненските университети. Събитието е организирано от Центъра за кариерно ориентиране при РУО-Варна и е първото по рода си в града.

 

 

 

На специален щанд в рамките на изложението екипът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ представи пред учениците възможностите за прием в специалностите от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, Стипендиантската програма на университета „Аз ще уча и ще успея в България“ и възможностите за студентска мобилност в рамките на програмата „Еразъм+“. Специално внимание беше отделено на новите бакалавърски програми „Дигитална икономика“, „Маркетинг, реклама и ПР“, „Профайлъринг“, „Интелигентни системи за сигурност“ и „Моден дизайн“. Огромен интерес от страна на посетителите на изложението предизвикаха двете нови българо-норвежки програми в областта на международния бизнес и финансите, реализирани в партньорство с най-големия университет в Норвегия - BI Norwegian Business School. Младежите получиха отговори на въпросите си във връзка с подготовката и условията за кандидатстване, както и относно бъдещата професионална реализация след завършване на бакалавърските и магистърски програми. 

 

Снимка: Пламен Гутинов, ИА „Черно море“

 

„Целта ни е да покажем на учениците предимствата на висшето образование, което предлагат варненските университети. Те са с традиции в обучението на студенти и дават много добра подготовка на възпитаниците си. Завършилите имат хубава реализация, както в страната, така и в чужбина. Прави впечатление, че варненските университети предлагат специалности, които са съобразени, от една страна с интереса на кандидат-студентите, а от друга – с потребностите на бизнеса. Това е от важно значение за развитието на региона, защото варненските университети подготвят кадри, които ще са бъдещите двигатели на местната икономика“ – коментира за в. „Черно море“ Дияна Янева - ръководител на Центъра за кариерно ориентиране.В материала са използвани информация и снимка на Информационна агенция „Черно море“.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия