Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

„Код данъци“ – нестандартно за данъчните стандарти

Гражданинът трябва да плаща своите данъци с такова чувство, с което влюбения дарява на своята възлюбена подаръци.“, „Данъците са цената, която ние плащаме за възможността да живеем в цивилизовано общество“  -  с тези думи на немския писател-романтик Новалис и американския лекар, поет и писател Оливър Холмс  стартира майсторският клас „Код данъци“, който се проведе на 11 и 12 февруари във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

 

Нестандартното начало даде поле за дискусии и много нова и полезна информация, а участниците се обединиха около тезата, че въпреки, че никой не обича да плаща данъци, те са неизменна част от живота и е по-разумно да знаем повече за тях.

 

 

Събитието представи широк спектър от теми, свързани с данъчната система и данъчното облагане в Република България, а лектори в него бяха Милена Колева - Директор на ТД на НАП Варна, Енчо Йорданов - Мениджър в Taxback.com, Галина Петрова - държавен митнически инспектор в отдел "Акцизи" на Митница – Варна и лектор към учебен център „Балчик” в Агенция Митници.

 

 

В майсторския клас взеха участие студенти от магистърските програми „Финанси и счетоводство”, „Финансов одит” и „Данъчен и митнически контрол”, бакалаври и магистри от специалности в професионалните направления „Право“ и „Архитектура, строителство и геодезия“ на Варненския свободен университет, студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Икономически университет – Варна, юристи и представители на бизнеса от града и региона. Студентите от филиал Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър“ се включиха в работата на форума чрез онлайн видеовръзка.

Участниците в майсторския клас се запознаха с историята на данъците у нас и по света и научиха много любопитни факти, свързани с тях. Част от програмата на събитието беше и запознаване с хартата на клиента на Националната агенция по приходите, администрирането на данъците, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и правилата за провеждане на проверки и ревизии, както и тяхното обжалване.

Вторият ден от майсторския клас бе посветен на преките и косвени данъци и облагането и контрола на акцизни стоки. Присъстващите се запознаха и с американската система за данъчно облагане.

 

 

Семинарната част беше съпроводена от интересни дискусии, в които участници и лектори споделиха своите знания и опит. В края на майсторския клас участниците получиха награди и сертификати.

 

 

Ето какво споделиха част от студентите, участвали в майсторския клас:

Надежда Влаева, студентка от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“: Много съм очарована от лекторите. Събитието напълно отговори на очакванията ми. Информацията е много полезна и е „от извора“.

Надежда Панова, юрист от практиката: С благодарност за отличната организация и провеждане на майсторския клас „Код Данъци”. Поздравления за много добрия избор на лектори – утвърдени професионалисти, притежаващи задълбочени знания по представените теми и опит, който споделиха с нас. В очакване на следваща подобна инициатива!

Ивелина Иванова, студентка от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“: Благодаря за предоставената възможност да се включа в майсторския клас. Доволна съм от лекторите и като цяло от тези два дни. Ще се радвам да има още такива възможности за обучение и майсторски класове.

Хриска Хрисова, МП „Финансов одит”, ВСУ „Черноризец Храбър“: Майсторският клас „Код данъци” беше един интерактивен начин за обучение, който даде възможността на студентите да черпят от опита на преподавателите – практици. Направи ми впечатление изключително приятелското и сърдечно отношение на Милена Колева, Галина Петрова и Енчо Йорданов.  Бях приятно изненадана от организацията и нивото на преподаване, изразявам респекта и признателността за интелектуалния потенциал, безупречен професионализъм, с който отлично и убедително представиха информацията по различните модули на майсторския клас.

Благодарности от магистри випуск 16/17 от МП „Финанси и счетоводство” и „Финансов одит”, Варна – Искра, Кирил, Кремена, Нели, Магдалена, Деян: Общото ни впечатление от майсторския клас е много добро. Бяхме приятно изненадани от организацията и нивото на преподаване. Благодарности на ВСУ и на доц. Монева, че ни предоставиха възможността наши лектори да са доказани професионалисти! Благодарим на Милена Колева, Галина Петрова и Енчо Йорданов! За нас беше повече от удоволствие да присъстваме и участваме в дискусията!

Високата оценка на участниците провокира организаторите от факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет да обявят и следващия майсторски клас, посветен на данъците „ДДС за юристи“.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия