Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет ще разработи съвместни програми с най-големия университет в Африка

Плакет на университета Хасан II в Казабланка получи по време на срещата си с мароканските гости президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

 

 

Проф. Мохамед Тахири и проф. Бузекри Тури от Университета Хасан II в Казабланка, Мароко са на работно посещение във Варненския свободен университет. Те се срещнаха с ръководството на университета, за да обсъдят конкретни стъпки за продължаване на партньорството между двете академични институции.

 

 

Президентът проф. Недялкова и ректорът проф. Герчева потвърдиха намеренията на Варненския свободен университет установените партньорски отношения с университета ХасанII да продължат да се развиват.

 

Проф. Недялкова направи кратък преглед на постигнатото до сега и подчерта необходимостта от прагматичен диалог в постигането на конкретни резултати. Очакванията на двете институции са да се разширят възможностите за обучение на марокански студенти във Варна, както и създаването на съвместни бакалавърски и магистърски програми с двойни дипломи.

 

 

Двамата гости проведоха работни срещи и с представителите на факултет „Международна икономика и администрация“ и Юридическия факултет на Варненския свободен университет.

 

 

Публичната лекция на проф. Бузекри Тури от Университета Хасан II в Казабланка по проблемите на мултикултурните отношения и дефектологията събра в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет студенти и преподаватели от бакалавърските и магистърски програми по психология.

 

В края на месец февруари в рамките на програма „Еразъм+“ Варненският свободен университет ще посрещне първите марокански студенти.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия