Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

ВСУ "Черноризец Храбър" получи висока оценка за дейността си по програма "Еразъм+" за 2016 г.

На 07 декември 2016 г. в гр. София Центърът за развитие на човешките ресурси в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, организира Годишна конференция по Програма „Еразъм+“ и съпътстващи дейности за 2016г. По време на конференцията проектът на  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ номер 2015-1-BG01-KA107-014079 за Мобилност на студенти и персонал между програмни  и партниращи държави получи висока оценка и беше отличен със знак и сертификат за качество.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия