Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Инструменти за общинско управление

Курс за допълнително обучение на кметове и представители на общините от Южен централен район „Инструменти за общинско управление“ се проведе от 8-ми до 10-ти декември в курортен комплекс „Пампорово““. Събитието е организирано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и неговия филиал в град Смолян и постави официалния старт на дейността на новосъздадения Институт за интегрирано управление на общините. В него взеха участие 75 представители от 15 общини от Смолянска, Пловдивска, Софийска и Старозагорска област.

 

От трибуната на форума президентът на Варненския свободен университет проф. Анна Недялкова поздрави участниците за тяхната всеотдайност към развитието на региона и отправи специален поздрав по повод празника на младостта и знанието - 8 декември.

  

 

През последните години все по-ясно се очертава необходимостта от специализирано образование и допълнителна квалификация на кадрите, свързани с управлението на общините. Това се отнася както за кадрите на средно равнище - специалисти в областните и общинските администрации, така и за висшия управленски кадър – кметове, зам. кметове, директори на дирекции, началници на отдели, главни архитекти, специалисти в общинската администрация, коментира директорът на Института за интегрирано управление на общините проф. Атанас Ковачев.

 

 

 

Областният управител на Смолянска област г-н Недялко Славов благодари за възможността да приветства и да изнесе кратка лекция по изключително важна за управлението на общините тема „Взаимодействието между регионални, държавни и общински власти“.

 

 

Ако преди години трябваше да отговоря на въпроса кои са приоритетните области в регионалното развитие, бих посочил инфраструктурата, но днес казвам образованието.

 

Това е полето, в което взаимодействието между регионални, държавни и общински власти е изключително важно. С присъствието си тук подчертавам колко много ние държим на филиала на Варненския свободен университет, посочи областният управител.

 

По темата "Новият дневен ред на регионите, градовете и общините" говори Десислава Георгиева, експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Като особено важно бе откроено комбинирането на традиционните начини за финансиране с креативни и гъвкави финансови инструменти като публично-частното партньорство, различни видове финансов инженеринг и участие на финансови институции. Тук участието на общините е особено важно, подчерта тя.

 

Няколко типизирани категории проблеми, свързани с „критично“ усвояване на европейски финансови средства и създаването на проблеми за финансовата стабилност на общините, както и специфични практически проблеми, свързани с производството по несъстоятелност, представи в рамките на обучението „Инструменти за общинско управление“ председателят на Апелативен съд - Варна г-жа Ванухи Аракелян.

 

 

Благодаря на Варненския свободен университет – иновативен, водещ , с пулс върху необходимостта, която сочи обществото, че ми предостави възможност да се срещна днес с вас и да си говорим като „власт със власт“, защото ние нямаме несъпоставими интереси, посочи съдия Аракелян.

 

 

Като част от обучението "Новият дневен ред на регионите, градовете и общините" кметът на община Златоград г-н Мирослав Янчев, представи опита на общината във воденето на политики за ефективно управление. То включва управление на общинските средства и ресурси, съчетано с ефективното планиране на дейностите на местно ниво, посочи г-н Янчев. Според него най-голямото предизвикателство пред всяка една месна власт е кои дейности да бъдат приоритетно изпълнени . Като успешна практика кметът на община Златоград представи съвременната градоустройствена концепция, реализирана от неговия екип.

 

 

В рамките на обучението във видео обръщение към участниците проф. Джордж Вредевелд, директор на Икономическия център за обучение и изследвания към Университета в Синсинати коментира ролята на приложната икономиката в разбирането на местната среда, за оценка на конкурентните предимства и стимулиране на икономическия растеж на региона.

 

 

Една от задачите на Института за интегрирано управление на общините е да върви преди проблемите, за да предлага решения. За общинското управление трябва да се предлагат подготвени хора, категоричен е арх. Петър Диков, лектор в обучението.

 

В рамките на дискусията бяха коментирани формалните критерии за приемане на общинските планове за развитие. Спецификата на процедурата е важна част в работата на общинските администрации, коментира вицепрезидентът на Варненския свободен университет Яни Янев.

 

Арх. Петър Диков коментира и темата „Развитие на общинската комуникационно-транспортна система“.

 

Бяха проследени проблемите на планирането на транспортната инфраструктура, развитието на велосипедния транспорт, планирането на нови железопътни коридори, средствата за поддържане на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа и справянето с обезлюдяването на различни региони. В дискусията се включиха кмета на община Златоград Мирослав Янчев, главният секретар на община Костенец Георги Янакиев, кмета на община Първомай Ангел Папазов.

 

 

Кметът на община Първомай Ангел Папазов бе лектор по темата „Връзки и взаимодействие между местната власт и бизнеса в община Първомай“. Той представи основните цели в работата на общинската администрация като инфраструктурата, подобряването на екологичната обстановка, спорта и туризма, стимулирането на икономическото развитие и устройството на територията.

 

Трябва да имаме повече контакти и добра презентация на това, което имаме и което правим, категоричен е кметът на Първомай. Той представи широките партньорства на общината, както с представители на българския бизнес, така и с бизнес организации от Турция, Гърция, Франция, Русия, Беларус, Украйна, Хърватска и Кралство Йордания.

 

 

„Архитектурата е велико изкуство, градоустройството е наука, изкуство, строителство и политика, а градът е най-великото изобретение на човечеството“, с тези думи чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев започна изложението си по темата „Устойчива архитектура и градоустройство – кауза в съвременния свят“. Той представи няколко от най-ярките творения на архитектурата от отминалите епохи и шедьоври на съвременната архитектура, които бележат етапи в цялостното развитие на човешката цивилизация.

 

Във втората си лекция „Сертифициране на сгради и комплекси“ проф. Ковачев направи обзор на различните световни системи за оценка на сградите и представи примери от българската и световната практика.

 

 

В третия ден от обучението  „Инструменти за общинско управление“ г-н Мариан Жеков, Мениджър внедряване и поддръжка, „Давид холдинг“ АД представи електронни платформи за подпомагане дейността на общинските администрации.

 

 

Доц. д-р Галина Момчева, ръководител катедра „Информатика и икономика“, ВСУ „Черноризец Храбър“ представи инструменти за онлайн позициониране на общините и бизнеса.

 

Бих искала да видите различният университет, не само този, който обучава бакалаври и магистри, а този който участва в бизнес процеси и мотивира студентите си да участват,подчерта доц. Момчева.

 

Тя коментира важни въпроси, свързани със създаването на дигитално съдържание, брандинг на населените места и онлайн маркетинг.

 

 

Заместник кметът на община Смолян Марин Захариев коментира проблемите и предизвикателствата пред проектното управление в общините. Той представи някои от значимите проекти, разработени и реализирани от община Смолян. Г-н Захариев заяви интереса на общината за развитие на партньорските връзки с Варненския свободен университет.

 

В рамките на дискусията Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова коментира значението на устойчивостта на проектите за създаване на ръст на икономиката, трайно откриване на работни места, стимулиране на нови предприемачески инициативи и обвързването на проектните дейности с плана за интегрирано градско развитие и стратегията за интелигентна специализация.

 

Венера Аръчкова, зам.-кмет на община Смолян представи добрите практики в работата на общината. Гражданското участие е сред важните инструменти, които използваме в работата на община Смолян. Така хората получават възможност да насочат вниманието на местната власт към реалните проблеми, сподели г-жа Аръчкова. Тя подчерта значението на обществените съвети като коректив в работата на общинските съвети и общинската администрация.  

 

 

В края на обучението "Инструменти за общинско управление" заместник кметът на Смолян Марин Захариев благодари на организаторите за представените интересни теми и проблеми и предложи в следващата среща да се включат и представители на партньорски общини от чужбина. Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова благодари на всички, които проявиха интерес към форума. Тя подчерта, че целта на Института за интегрирано управление на общините е създаване на трайни партньорски отношения. Ние сме готови да формулираме изследователските задачи по ваша заявка, да ви подкрепим с нашата експертиза, да ви поканим да оцените разработените от студентите и дезодорантите проекти. Нека не гледаме формално и на възможността за практики и стажове, коментира още проф. Недялкова.

 

 

Всички участници получиха сертификати за проведеното обучението, издадени от Варненския свободен университет и Института за интегрирано управление на общините.

 

 

Всички участници получиха сертификати за проведеното обучението, издадени от Варненския свободен университет и Института за интегрирано управление на общините.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия