Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Институт за интегрирано управление на общините ще подкрепя устойчивото и интелигентно развитие

 

Институт за интегрирано управление на общините бе създаден във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в края на месец октомври. Мисията му е да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията „Smart City”.

 

Институтът ще функционира като основно университетско структурно звено и ще предоставя специализирано обучение за кадрите, свързани с управлението на общините. Официалният старт на дейността му ще бъде поставен с курс за допълнително обучение на кметове, заместник кметове, председатели на общински съвети и служители в общините от Южен централен район.

 

Форумът ще бъде открит от президента на Варненски свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова. На него ще присъства и областният управител на област Смолян, който ще представи лекция на тема „Взаимодействието между регионални, държавни и общински власти“.

 

Събитието е организирано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и неговия филиал в град Смолян ще се проведе от 8-ми до 10-ти декември 2016 г. в к.к. „Пампорово“. В него ще вземат участие 75 представители на 15 общини от Смолянска, Пловдивска, Софийска и Старозагорска област.

 

Темите на обучението са свързани с интегрираното общинско управление.

 

В програмата са включени 3 панела:

  • Предизвикателства пред интегрираното общинско управление с модератор съдия Ванухи Аракелян, Председател на Апелативен съд – Варна
  • Компоненти на интегрираното общинско управление с модератор чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, Директор на Института за интегрирано управление на общините
  • Нови инструменти за подпомагане на общинското управление с модератор проф. д-р Петър Христов, Декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия