Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Представители на ВСУ взеха участие в X Асамблея на Фонд „Русский мир“ в Москва

В Москва 800 делегати от десетки страни се събраха да обсъдят  по време на панелните дискусии и кръглите маси актуалните проблеми на Руския свят. 

 

 

Панелните дискусии – «Русия в променящия се свят», «Руският език: богатство на многообразието и фактор за обединение» и кръглите маси обединиха участниците в обсъждането на тематичните въпроси за възприемането на образа на Русия, проблемите на историческата памет на поколенията, особеностите на работата на рускоезичните медии зад граница, създаването на нови учебници по руски език и традициите на руското кино. 

 

 

В работата на форума взеха участие известни политически и обществени фигури, ръководители на министерства и ведомства, представители на сдружения на руснаците, живеещи зад граница, ръководители на руски центрове, университетски преподаватели по руски език, автори на учебници, учени, писатели, дипломати, духовници, културолози, журналисти.

 

 

За първи път  Асамблеята се предшестваше  от Международен младежки форум «Поколението на мира», който се проведе на 2 ноември. Варненският свободен университет бе представен от Кристина Христова /студентка 3 курс, специалност „Хореография“/  и Олександър Ингор /студент 2 курс, специалност „Международни отношения и право“/ - участници в студентския отбор на ВСУ на Международния студентски фестивал „Друзья ,прекрасен наш съюз!“, който се проведе в нашата страна през септември тази година.

 

 

«Защо хората учат руски език? Защо студентите зад граница избират руски като специализиран език? Каква е тяхната мотивация?».  Тези въпроси си задаваха и дискутираха участниците в Международния младежки форум «Поколение мира».  Младежите от цял свят споделяха своите виждания по тези въпроси по време на кръглата маса «"Я русский бы выучил только за то…" . Водещ на кръглата маса бе  проф. д-р Галина Шамонина, ръководител на Руския център  на Варненския свободен университет.  „Въпреки  факта, че голяма част от младежите изучават руски език с прагматична цел - да развиват бизнес в Русия, аз съм убедена, че си струва да учиш руски език и като език на интересна история, цивилизация и култура. Прекрасният език и дълбочина на руските класици продължава да привлича взискателните читатели“, - сподели тя в своето изказване.

 

 

Прозвучаха мненията на студенти от различни университети от цял свят, където руски език може да се изучава като един от европейските езици. Чуха се мненията на студенти от Босна и Херцеговина, Испания, Северна Ирландия, Англия, Норвегия, Финландия и България. 

 

 

В рамките на форума студентите посетиха Държавната дума, където бяха обобщени резултатите от програмата  «Поколението на мира»,  и наградени финалистите от конкурсите «Слово за нами!» и II Международен конкурс за млади журналисти «Со-Творение». Участниците слушаха и публична лекция на проф. д.ист.н. Вячеслав Никонов, председател на Комитета по образование и наука на Държавната дума  на тема „Изборът на бъдещето: образованието в съвременния свят“.  По време на Младежкия форум имаше  интересни дискусии, лекции и майсторски класове.  В рамките на  програмата «Поколението на мира» в различни страни в света се проведоха многочислени фестивали за студенти и младежи, изучаващи руски език, дни на руския език, творчески конкурси, научно-практически конференции, школи и др. Гласувана бе Декларация за създаване на Световна асоциация на младежите и студентите, изучаващи руски език.  

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия