Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

276 бакалаври и магистри от факултет „Международна икономика и администрация“ получиха дипломите си на тържествена церемония

 

276 са абсолвентите от бакалавърските и магистърските програми на Факултет „Международна икономика и администрация“, които успешно завършиха своето обучение.

На официалното връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от пролетна сесия 2016 г. на факултета присъстваха Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, заместник-ректорите по научно-изследователска дейност проф. д-р Павел Павлов и по международна дейност, проекти и технологично развитие проф. д-р Теодора Бакърджиева, деканът на факултет „Международна икономика и администрация“ доц. д-р Елеонора Танкова, на Архитектурния факултет чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, директорът на Департамент „Чуждоезиково обучение“ проф. д-р Галина Шамонина, научният секретар на факултета д-р Веселина Спасова и ръководителите на катедри доц. д-р Галина Момева и доц. д-р Мария Великова, доц. д-р Васил Донев – изп. директор на „Сирма солюшънс“ АД и управляващият съдружник на „Актив“ – Симеон Симов.

 

 

На тържествена церемония в „Аула максима“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ своите дипломи получиха 180 бакалаври от специалностите: „Бизнес администрация“, „Публична администрация“, „Международен маркетинг“, „Финанси и счетоводство“, „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“ и „Информатика“. 23-ма са дипломантите, постигнали отлични резултати по време на своето обучение.

Дипломи те си получиха и 96 са магистри, обучавали от магистърските програми: „Управление на проекти, финансирани от ЕС“, „Европейска администрация“, „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Лидерство в глобална среда“, „Финанси и счетоводство“, „Финансов одит“, „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“ и „Международна политика и сигурност“. 50 от тях са отличници, като петима завършват с пълно отличие.

„Вие сте поколението, което с толкова бързи крачки усвоява новите технологии, новата информация, новите предизвикателства, дори новите абсурди на времето и живота, които ни съпътстват. Затова трябва да се замисляме върху новото, което носим в себе си и неговите възможности“, сподели в приветствените си думи пред абсолвентите Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

 

 

 „Аз искам да заявя, че ние очакваме от тук нататък най-малко две неща. От една страна вие да бъдете „перлата в короната“ на Варненския свободен университет, която ще разнася неговата слава на подготвящ качествени и мислещи хора, способни да се справят с предизвикателствата на времето, в което живеем. От друга страна очакваме много по-големи неща от вас – да се справяте с предизвикателствата на времето, да промените живота и условията, в които живеете, да застанете срещу нашето поколение и да промените начина на мислене и на вземане на решения… Оказа се, че елементите на хаоса във времето, в което живеем са повече от елементите на подреденост и предсказуемост на този свят, но хаосът има едно голямо предимство – той дава свобода на избора. Той два множество варианти на избора и вие можете да мислите, да критикувате, да спорите и да отричате и да намерите своя избор. Две са условията да го направите. Едното е да не забравяте, че изборът върви заедно с отговорността, а другото – да не забравяте, че триадата „човек – общество – технологии“ води до развитие само докато те са в равновесие, в разбирателство и уважават най-висшето същество на тази планета – човекът“, посочи още проф. Недялкова.

Тя връчи дипломите и грамотите на абсолвентите-магистри с най-висок успех.

 

 

 

„Аз приемам като изключителна гордост и чест, че мога да изразя думи на благодарност, на признателност, да предам чувството на гордост, което цялата академична общност изпитва във този момент“, сподели доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“.Тя връчи дипломите на абсолвентите с най-висок успех сред бакалаврите и ги поздрави за успеха и постиженията им.

  

 

Доц. Танкова отправи думи на благодарност към проф. Недялкова, не само в качеството й на президент на Университета, който подкрепя всички проекти и инициативи на факултет „Международна икономика и администрация“, но и в качеството й на  първия декан на факултета, който запали енергията и постави онези високи изисквания и критерии, които студентите и преподавателите днес неотклонно следват.

„Пожелавам на всеки един от вас, независимо от  професионалната област, която сте избрали, независимо от професионалната ви реализация, решенията, които ще  вземате да не бъдат основани само на уменията и на знанията, които сте придобили, а по-скоро на ценностите, на убежденията, които сте успели да съградите съвместно с нас във Варненския свободен университет, в периода на вашето следване“, каза още доц. Танкова.

На добър час на абсолвентите пожелаха и специалните гости на тържествената промоция доц. д-р Васил Донев – изп. директор на „Сирма солюшънс“ АД и управляващият съдружник на „Актив“ – Симеон Симов.

 

 

От името на абсолвентите Илияна Богданова се обърна с думи на благодарност към ръководството на Варненския свободен университет, на преподавателите и лекторите, споделили своя опит и знания и пожела на университета да продължи да бъде значима и ценена образователна институция.

По традиция в края на промоцията завършващите бяха поканени да се присъединят към Клуба на възпитаника, за да обменят идеи, опит и мнения, да споделят какви са потребностите на бизнеса и публичния сектор от кадри и умения да реализират връзки със своите преподаватели и да продължат да участват университетския живот.

 

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия