Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет партнира с най-престижния руски архитектурен институт

 

Член-кореспондентът на Руската академия на архитектурните и строителните науки, Проф. Шубенков проведе работна среща с ръководството на университета, на която бяха набелязани пътищата за разширяване на партньорството между двете академични институции. Доктор на архитектурните науки арх. Михаил Шубенков, заместник-ректор на Московския архитектурен институт (МАРХИ) е на посещение във Варна в рамките на съвместен проект на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и фонд „Русский мир“.  

На срещата присъстваха президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректорът – проф. д.пс.н. Галя Герчева, зам.-ректорът по международна дейност, проекти и технологично развитие – проф. д-р Теодора Бакърджиева, директорът на Департамент „Чуждоезиково обучение“ и на университетския Руски център – проф. д-р Галина Шамонина и деканът на Архитектурния факултет чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев.

 

В началото на годината бе подписан договор за сътрудничество между Варненския свободен университет и Московския архитектурен институт. 

По време на срещата ръководството на Варненския свободен университет заяви още веднъж своята готовност за работа по различни партньорски проекти в областта на академичния обмен и съвместни образователни програми. Ректорът проф. д.пс.н. Галя Герчева връчи на руския гост и почетен плакет, посветен на 25-годишнината на Варненския свободен университет.

В рамките на програмата на руския учен освен срещи с академичните среди и публични лекции за преподавателите (17 октомври) и докторантите (18 октомври)  е предвиден и майсторски клас на тема Цивилизация и градове” (20-23 октомври). 

Майсторският клас, в който ще се включат студенти и преподаватели от Варненския свободен университет, дипломирани архитекти, представители на проектантски и архитектурни бюра, Съюза на архитектите в България, браншовата камара и Варненското историко-архитектурно дружество "Наследство" стартира на 20 октомври (четвъртък) от 9:00 ч. в Зала 2 на Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет.  

В три последователни дни лекторът проф. Шубенков ще запознае участниците с градоустройствената проблематика, принципите за развитие на градските територии и развитието на цивилизационните модели в съвременното общество.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия