Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проф. д-р Ричард Макдоналд: Магистърската програма, която ще стартира скоро във ВСУ „Черноризец Храбър” има приложение, както в бизнес средите така и при обикновения потребител

Проф. д-р Ричард Макдоналд, доктор по икономика от Университета в Бингхемптън, преподавател по икономика в Университета „St. Cloud“, Минесота в интервю за Радио „Фокус”– Варна

 

Фокус: Проф. д-р Макдоналд, какво представлява поведенческата икономика и в какви аспекти може да ни бъде полезна? 

Проф. д-р Ричард Макдоналд: Поведенческата икономика е нов метод за обяснение на ефективните икономически решения, които потребителите взимат. Тази материя е заимствана не само от икономиката, но ползва похвати и от психологията, за да обясни онези черти от човешкото поведение, които са нерационални и изглеждат не напълно логични на пръв поглед. В традиционната икономика ние казваме, че хората вземат решение, целейки да направят оптимален избор и, че не допускат едни и същи грешки отново и отново. Това всъщност се оказва, че в реалния живот не е така. Хората допускат тези грешки и точно това се опитваме да обясним в поведенческата икономика, защо ги допускат и как могат да бъдат предвидени и обяснени.

 

Фокус: Проф. д-р Макдоналд, в България предстоят президентски избори. Как могат да бъдат сигурни хората, позовавайки се на поведенческата икономика, че правят целенасочен избор, без да са повлияни от други фактори? 

Проф. д-р Ричард Макдоналд: Често пъти хората не правят идеално информиран избор по време на политически избори, защото избягват определена информация. В сферата на икономическата теория са правени конкретни проучвания по отношение на начина, по който избирателите взимат своето решение. Резултатите показват, че хората избягват определен набор от информация и не я търсят повече. В поведенческата икономика сме установили, че всъщност е много трудно за един избирател да получи пълната картина от всичката информация, която би била нужна, за да се направи един идеално информиран избор, а и често пъти тя се оказва излишна, затова е много по-лесно за избирателите да прибягнат към едно решение, което пропуска определена информация и се концентрира върху други аспекти, на това, което представя и предлага кандидатът. В широк мащаб поведенческата икономика подкрепя и спомага бизнеса да взема по-добри решения и тълкува поведението на потребителите. Полезна е при определяне на политиките на държавите, за да бъдат те конструирани и да постигат по-лесно целите на цялостната социална политика и да служат по-добре на обществото като цяло.

Фокус: Как бихме могли да сме сигурни, че изборът ни е независим и оптимален, когато заобикалящата ни среда е изпълнена с манипулативна информация? Как да избегнем влиянието на рекламите, които ни внушават различни нагласи?

Проф. д-р Ричард Макдоналд: Според поведенческата икономика има много фактори, които сформират избора на потребителя така, че да бъде в дългосрочен план. От значение са много простички неща, като например как ще бъде конструирана една бланка за попълване и дали потребителят ще трябва специално да отбележи изявява ли желание да участва в нещо или не желае. Тези фактори променят в изключителна степен подхода спрямо избора, който ще бъде взет и може да бъде използвано например при пенсионерите, за това как да контролират своите спестявания в бъдеще или в много други сфери. Изхождайки от твърдението, че в поведенческата икономика най-малките неща са всъщност от огромно значение, ако представим избора по такъв начин, че да го направим по-трудно достъпен за някого, то това ще даде отражение. 

Фокус: Ако ние, като възрастни хора сме склонни да разберем поведенческата икономика и да я приложим на практика, когато взимаме решения ежедневно, то как да предпазим децата си, които всъщност са най-уязвимата група по отношение на манипулацията? 

Проф. д-р Ричард Макдоналд: Ако искаме децата ни да ядат по-малко десерти и ако направим опит да ограничим тяхната възможност да приемат сладки изделия, то те ще консумират действително в по-малки количества. Съответно има много голямо значение каква ще бъде подредбата на храната, която предлагаме в едно кафене или заведение за хранене, защото ще има пряко въздействие върху избора на потребителите. Тоест, ако десертите са преместени някъде, където са по-трудно достъпни, те ще бъдат по-малко търсени и своевременно децата ще консумират по-малко то тях. Проучванията показват, че решението на един от основните проблеми в САЩ и целия свят – затлъстяването, може да се реши с употреба на по-малки по размер чинии. В конкретния случай се оказва, че употребата им в домашни условия, ресторанти и заведения за бързо хранене ще намалят значително приема на храна. Всъщност една от основните инструкции в поведенческата икономика е, че цената на един продукт е от огромно значение и ако икономическата теория казва, че няма разлика в това, дали ще продадем две стоки с по 50 % отстъпка или ще приложим стратегия едната да се търгува на нормална цена, а другата да върви безплатно към нея, то всички проучвания в сферата на поведенческата икономика сочат, че има голяма разлика. Оказва се, че оферта, в която едната стока е със стандартна цена, а другата се поднася като подарък, би била много по-предпочитана и ще доведе до повече реализирани продажби.

Фокус: Къде ще намерят приложение желаещите да запишат магистърска програма Поведенческа икономика в професионалната сфера? 

Проф. д-р Ричард Макдоналд: Магистърската програма, която ще стартира скоро във ВСУ „Черноризец Храбър” има приложение, както в бизнес средите така и при обикновения потребител. Университетът е единствената институция в България, която предлага подобна магистърска програма към момента. Всъщност приложението й е много широкообхватно. Програмата е приложима не само в бизнеса, където се налага да взимаме мениджърски решения, но и в случаите, в които се стремим да мотивираме по-добре избора на своите потенциални потребители. Тя има огромно значение за това, как вземат решение правителствените органи и всяка друга важна сфера в обществото. Дали сте един финансов съветник, който иска да предостави по-добра оферта за своите клиенти или сте маркетолог, който иска да увеличи продажбите на своя бизнес, или пък политик, чиито стремеж е да постигне някаква конкретна социална цел, или сте просто един обикновен човек, който иска да направи един по-добре обоснован и мотивиран избор в ежедневието си, поведенческата икономика има на какво да ни научи и да подобри нашия избор, за да го направи по-оптимален. Любопитен факт около самата магистърска програма, чиито старт се очаква в най-скоро време е, че всички проучвания и резултати могат да бъдат нагледно илюстрирани, чрез експерименти в реална среда, които доказват, че поведението на потребителите е много различно от това, което се счита за норма.

Деница НИКОЛОВА

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия