Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Лидерство и власт в съвременната организация

„Лидерството е способността да превръщаш визията в действителност.“ 

Уорън Бенис

 

Какво още е лидерството и каква е връзката му с властта, какво е мястото им в съвременните организационни структури и какъв е опитът на световните лидери – това са само част от темите, с които ще ви запознаем в предстоящия майсторски клас „Лидерство и власт в съвременната организация” с лектор проф. Анатолий Занковский, ръководител на магистърската програма на Варненския свободен университет „Лидерство в глобална среда“.

 

Къде изчезнаха лидерите?” – попита през месец май професорът от Руската академия на науките Анатолий Занковский по време на конференцията „Образование и бизнес: Бъдещи лидери”, организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

 

 

Описано през 60-те години на миналия век от американския психолог Дъглас Макгрегър, като оптималната форма на властта, днес лидерството се възприема като оптималния способ за преодоляване и на най-сложните организационни противоречия и властови кризи.

Лидерът, изправен на прага на Четвъртата индустриална революция трябва да интегрира в себе си знания, опит и способности, които му позволяват устойчиво да влияе върху организационните резултати, върху постигането на синергия и лидерство от самата организация.

 

 

„Днес на обществото ни са нужни лидери. Нужни са ни, защото качеството на мениджмънта става все по-лошо. Нужни са ни и защото проблемите, стоящи пред нас, са както никога до сега сложни и противоречиви. Обществото ни днес не може да съществува без лидери, защото те са неговия мозъчен център.” – коментира професор Анатолий Занковский, създател на новата теория за лидерството през 21 век.

Лектор и ментор в майсторския клас „Лидерство и власт в съвременната организация”, руският професор Анатолий Занковский ще води участниците към осъзнаването на факта, че властта и лидерството в съвременните организации се намират в релевантна зависимост. Той ще запознае участниците с шестте ресурсни центъра на властта в организацията и ще коментира защо световни лидери като Владимир Путин и Барак Обама се основават в поведението си на принципите на организационната власт.

Вие имате уникалната възможност да се срещнете, да общувате и да почерпите знания и опит от „бащата на теорията за лидерството през 21 век“ – руският професор Анатолий Занковский в рамките на Майсторския клас ”Лидерство и власт в съвременната организация”.

Той ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Сертификатът от Руската академия на науките, който ще получите е още едно конкурентно предимство във Вашето лично портфолио!

Побързайте с регистрацията, местата са ограничени!

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Такса за участие:

За студенти на ВСУ: 30 лева

За възпитаници на ВСУ: 50 лева

За външни участници: 100 лева

 

Таксата за участие можете да заплатите по банков път:

ТБ „Алианц България” АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG 76 BUIN 7006 10 25 03 64 24

ВСУ „Черноризец Храбър”

 

Необходима информация за физически лица:

име, презиме, фамилия;

ЕГН;

основание за плащането: Такса участие МК „Лидерство”

 

Необходима информация за юридически лица:

– име на фирмата;

– Булстат;

– основание за плащането: Такса участие МК „Лидерство”

Информация за лектора:

Проф. д.пс.н. Анатолий Занковский (роден 1954) е завършил психология, с докторска степен от Московския държавен университет от 1985.

Ръководител е на Лабораторията по психология на труда към Института по психология на Руската академия на науките.

От 2004 е официален представител на Grid International в Русия. В момента е консултант по организационно развитие и формиране на корпоративна култура на редица руски и международни компании.

В периода 2000 – 2015 г. завежда катедрата по социология и психология на Московския държавен университет по икономика, статистика и информатика, а в момента /от 2013/ е професор в Московския институт по психоанализа.

Автор е на 10 книги и над 90 статии и публикации, свързани с развитието на лидерството, психологията и управлението в съвременните организации.

Член е на Руското психологическо общество, Обществото по индустриална и организационна психология (SIOP) към Американското психологическо общество (АРА, САЩ).

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия