За ВСУ "Черноризец Храбър"

"Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще"

Презентация на тема „Процеси за оценка на устойчивото строителство“ се проведе на 13 септември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Събитието е част от инициативата на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ - "Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще".

Лекторът Златина Събева, BSc( Hons)  MRICS е управляващ партньор в консултантска компания Excellgate,  има 13 г. опит в областта на недвижимите имоти като експерт-оценител на недвижими имоти и устойчиво строителство. Член е на Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (RICS) и експерт оценител по метода за оценка на устойчиво строителство BREEAM®.

Тя представи основни дефиниции в устойчивото строителство и развитие, както и добри практики и принципи при оценка на устойчиво строителство.

“Бих искала да изразя моите адмирации към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“,  за възможностите, които предоставя на своите студенти за получаване на информация и повече познания в областта на устойчивото строителство. Единствено тук в учебния план на специалността "Строителство на сгради и съоръжения" е включен модул учебни дисциплини, запознаващ бъдещите строителни инженери със системите за оценка на устойчиви сгради.“, коментира лекторът Златина Събева.

Събитието е анонс за курса за професионална квалификация, който ще стартира през месец ноември 2016 г. на тема: „Приложение на международните стандарти за оценка на недвижими имоти и устойчиво строителство" с лектори  български и чуждестранни експерти.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия