За ВСУ "Черноризец Храбър"

Кметът на Одеса посети Варненския свободен университет

Президентът и ректорското ръководство на Варненския свободен университет се срещнаха с кмета на Одеса Генадий Труханов. На срещата присъстваха г-жа Светлана Боева – директор на департамент „Международни връзки“ на одеския градски съвет и учредителят на украинската неправителствена организация „Българско народно събрание“ – Валерий Твердовский.

 

 

Гостите се запознаха с университетския кампус, посетиха библиотеката и Технологичния институт на ВСУ „Черноризец Храбър“. В рамките на проведената среща с президента на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректорът проф. д.пс.н Галя Герчева, заместник ректорите – проф. д-р Павел Павлов, проф. д-р Валери Стоянов и проф. д-р Теодора Бакърджиева, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Петър Христов и директорът на департамент „Чуждоезиково обучение“ проф. д-р Галина Шамонина,  гостите проявиха интерес към системата за електронно обучение и дадоха висока оценка на интерактивната образователна платформа Smart Future.

 

 

Двете страни обсъдиха възможностите за образователен и културен обмен между Варненския свободен университет и най-важния търговски център на Украйна – черноморския пристанищен град Одеса.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия