Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет стартира на 24 юни

С кръгла маса на тема  “Седемдесет години от обявяването на България за Република” ще бъде открита лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет. Събитието се провежда под патронажа на президента на ВСУ „Черноризец Храбър” проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Въвеждащите пленарни доклади са на проф. д-р Георги Близнашки - "За Републиката“ и на проф. д.ю.н. Анатолий Александрович Селиванов[i] - „Отраслите на правото от новото поколение: тенденции за развитие на публичното право в съвременните условия в Украйна.”

Кръглата маса ще разгледа проблеми, свързани с правно-социологическите параметри на парламентарната система, пряката демокрация и законодателната власт, юридическият термин „националната сигурност“ в контекста на неговото систематично и функционално място в Конституцията на Република България, развитието на изпълнителния процес, „границата“ между криминалистиката и наказателнопроцесуалната наука и др.

 

 

В рамките на сесията, която стартира на 24 юни (петък) от 11:00 часа в Зала 2 на Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет, ще бъдат проведени общо три научни конференции: „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна”, „Промени в средата за сигурност” и Петнадесетата научна конференция „Приложна психология - възможности и перспективи”.

Темите, който ще бъдат в обсега на вниманието на трите традиционни за университета научни форуми са  свързани са развитието на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия изток и Украйна, промените в средата за сигурност, психология, култура и субкултура.

В лятната научна сесия ще вземат участие представители на университети и научни организации от страната и чужбина, представители на съдебната власт, студенти и преподаватели на Варненския свободен университет.

 

[i] Анатолий Селиванов е роден 29 Януари 1945 в Харков. През 1964 г. завършва радио инженерство, а шест години по-късно Правния институт в Харков. Преподавател в Киевския университет, професор, доктор по право, завеждащ отдел връзки с правосъдните органи и постоянен представител на Върховната рада в Конституционния съд на Украйна. Член е на Националната академия на науките на Украйна.

Акадмик Селиванов изследва проблемите на конституционното право, административно право и публична администрация и банковото право на Украйна. Автор е на над 300 научни публикации, по теми свързани със законодателния имунитет, съвременната парламентарна и съдебна практика, върховенството на закона в конституционното правосъдие и др.  Участвал е в разработването на обществено значими законопроекти в Украйна. Заслужил адвокат на Украйна (1998), награден с орден "За заслуги" III степен (2010 г.), с Диплом на Върховната Рада на Украйна (2001 и 2003), награда Ярослав Мъдри (2011 г.) и др.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия