За ВСУ "Черноризец Храбър"

Тържествена промоция за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от есенната сесия 2015 на факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", 11 юни 2016 г.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия