За ВСУ "Черноризец Храбър"

Във Варненския свободен университет отбелязаха 6 юни-Международния ден на руския език

В мероприятията взеха участие студенти и преподаватели, учители по руски език от средните училища във Варна и региона, Велико Търново, Шумен, Дулово и Пловдив, а също и университетски преподаватели-русисти от Медицинския университет във Варна и Шуменския университет.

 

 

Методическият семинар Специфика преподавания и изучения русского языка в зарубежной школебе воден от доц. д-р Татяна Корепанова,  заместник ръководител на Центъра за езиково сертифициране на Института по руски език  «А.С. Пушкин» /Москва, Русия/. Бяха обсъдени най-ефективните методи в обучението по руски език на деца в училищна възраст, лекторът  предложи на участниците много възможности за прилагане на игровите технологии. Ценни бяха интересните примери от практиката на доц. Т.Е.Корепанова по сложни въпроси на руската граматика. Всички участници в семинара получиха сертификати.

В същия ден в Университетската библиотека се откри изложба на книги, дарени от „Дом русского зарубежья“ на Варненския свободен университет «Черноризец Храбър». Книгите бяха описани и подредени по тематични направления от сътрудниците на Университетската библиотека.

 

 

Всички гости бяха посрещнати пред входа на библиотеката от фолклорния ансамбъл на с. Казашко и поздравени с известни и любими руски песни. 

Изложбата беше открита от зам. ректора по научно-изследователската дейностпроф. Павел Павлов и ръководителя на Руския център наВСУ проф. д-р Галина Шамонина.

На церемонията присъстваха вицепрезидентът на ВСУ г-н Яни Янев, зам. ректорът по научно-изследователската дейностпроф. Павел Павлов, зам. ректорът по учебната дейност проф. Валерий Стоянов, деканът на юридическия факултет проф. д-р Петър Христов, деканът на факултет МИА доц. д-р Елеонора Танкова, преподаватели и студенти, журналисти. 

 

 

Генералният консул на Русия във Варна С.Н.Лукянчук поздрави присъстващите, като отбеляза, че за него е «особено приятно да отбележи празника на руския език във Варненския свободен университет – престижен образователен център, където в продължение на много години успешно се развиват традициите на русистиката и вече 7 години  неговият Руски център убедително и с ентусиазъм работи в тази област, откривайки съкровищницата на руския свят за българската младеж. Даряването на Университетската библиотека с уникални книжни издания е несравним подарък за Деня на руския език».

Координаторът на европейските проекти на „Дом русского зарубежья“  Светлана Романова представи организацията-дарител като уникална институция, съчетаваща функциите на музей, архив, библиотека, научно-изследователски, информационно-издателски и културно-просветителен център. Тя определи Варненския свободен университет като един от водещи партньори на Дома и подчерта, че това е второто дарение  за университета. Първото е през 2007 г. Новото дарение от 300 книги е направено специално – по повод 25-та годишнина на университета.

Изложбата премина с голям интерес. С удоволствие прелистваха книгите, възхищаваха се на нови издания в различни тематични области.  

Бе показан и документалният филм «Посольство на Таганском холме».

В своето обръщение С.В.Романова каза: «Искрено съм поразена от професионализма и душевното и топло отношение, което демонстрираха сътрудниците на Руския център на ВСУ. От цялата си душа ви желая нови интересни проекти, много заинтересовани студенти и повече успехи в популяризацията и разпространението на руския език, литература и култура в България“.

От името на ръководството на университета зам. ректорът проф. Павел Павлов благодари на „Дом русского зарубежья“ за дарението и изрази увереност, че плодотворното сътрудничество ще продължи и занапред.

Благодарствен адрес за неизменната подкрепа на инициативите на университета и работата на неговия Руски център беше връчен на Генералния консул на Русия във Варна С. Н. Лукянчук.

Празничните мероприятия продължиха с кръгла маса «Моя профессия - русский язык». Участниците в нея обсъдиха прилагането на иновационните технологии и методики в обучението по руски език в българското училище, споделиха проблеми и трудности. Розалина Димитрова, ст. учител от СОУ «Гео Милев» във Варна говори за необходимостта от създаване на учебник по руска литература за целите на преподаването на руски език като чужд в българското средно училище. Заедно с руските специалисти се дискутираха въпроси за използване на адаптирани текстове, спецификата на обучението на деца- билингви  и много други.

Проф. д-р Г. Шамонина запозна учителите русисти с възможностите за бъдещо обучение на техните ученици във Варненския свободен университет, като подчерта, че те не само могат да продължат изучаването на руски език в университета, но и да получат международен сертификат на Института Пушкин.

Пушкинският ден във ВСУ продължи с концерт, много усмивки и настроение.

В книгата за гости на Руския център доц. д-р Т. Е. Корепанова сподели своите впечатления:

«Много благодаря на Варненския свободен университет за удивително грижливото отношение към руския език, за огромния труд за популяризиране на руския език. Щастлива съм, че успях да взема участие в един от многобройните семинари, които провеждат сътрудниците на Руския център на ВСУ. Пожелавам на всички сили и здраве, за да продължат своята работа и все повече преподаватели и учители да могат да вземат участие в тези семинари и срещи».

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия