Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Разговор за мечтите на студентите и бъдещата им реализация

Поредната среща на студенти със специалисти от практикатасе проведена 26 май в учебната съдебна зала на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.  Този път, студентите от специалност „Право“ имаха възможността и удоволствието да разговарят за мечтите си за професионална реализация с председателя на Апелативния съд във Варна г-жа Ванухи Аракелян, която е и сред любимите им преподаватели. В  рамките на свободна дискусия съдия Аракелян провокира студентите да споделят какви са били мотивите им за избор на специалността „Право“, както и защо предпочитат гражданската или наказателната материя.

 

Студентите споделиха къде виждат себе си на картата на всички възможни сфери, в които да продължат развитието си, да приложат и обогатят знанията си.

 

Голяма част от студентите коментираха, че са първо поколение юристи. За някои от тях правото е своего рода оръжие на личността, посока за развитие и отстояване на ценности като свобода и справедливост. Те споделиха, че изборът им да учат право е провокиран още от детска възраст. А интересът им към определена област на правото се определя изключително от личността на преподавателя, той е този, който ги вдъхновява. Те откроиха ролята на кръжоците като форма, която обогатява знанията им, амбицира ги да търсят непрестанно отговори на възникващи въпроси и едновременно с това създава истински приятелства.

 

Споделяйки мечтите си, които се оказаха вече осъзнати цели, студентите не скриха и разочарованието си от моменти, когато практиката не ги допуска в реална среда. Въпреки трудностите, които понякога срещат обаче, всички те, подкрепени и от практикуващите юристи в залата, са убедени в тяхната постижимост. Присъстващите в залата магистрати също споделиха със студентите своя път към избора на правото.

 

 

Обединени от идеята, че правото не е самоцел, а призвание и не може да обслужва моментни каузи, магистратите при работата си със студентите ги насочват и подготвят именно в духа на тези ценности. Дискусия се произведе след думите на студентката от 5-ти курс Полина Иванова, която не иска да бъде адвокат, а мечтае да бъде, макар неприлично млад, предвид липсата на житейски опит, съдия. Дали по необходимост съдията трябва да има и житейски опит – особено по брачните дела или доброто университетско образование е определящото? Въпрос, на който трудно може да се даде еднозначен отговор. Има нужда и от съдии с по-дълъг стаж, но така също и от млади, които да приложат добрите си правни теоретични познания при решаване на сложни практически казуси.

 

Оценявайки полезността на модела, съчетаващ университетското образование с практическите умения, присъстващите на срещата отбелязаха, че Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е единственият университет, който работи и осигурява такава близост на студентите с експерти от практиката – съдии, съдебни изпълнители и адвокати. Те успешно създават връзката и изваждат университетското образование от изолацията на четенето единствено на лекционни курсове.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия