Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Как да разпознаем лидерите на бъдещето?

Текст: Ивелина Петрова, Наталия Николаева, Bloomberg TV Bulgaria

 

 

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

За да си лидер е необходимо да имаш перфектна организация и стратегия, познанията и опита какво прави един отбор толкова силен. Това каза Роберто Патраси, откривател на таланти ФК Милан до 2013, по време на международната конференция "Образование и бизнес - Бъдещите лидери",организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria на 11 май 2016. Това бе третото поредно издание на Конференцията, в което Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е генерален партньор.

Новите технологии в четвъртата индустриална революция дават възможност за персонализация, скъсяват цикъла на производството и по този начин позволяват бързо съобразяване с конкретните изисквания на даден човек. От друга страна, те дават достъпност до бързо и лесно реализиране на идеите на отделните индивиди стига те да са иновативни, посочи Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на глобалния договор на ООН (Ognian Trajanov, Bulgarian network of the UN Global Compact, Chairman):

 

 

Бизнесът изпревари образованието, каза предприемачът Любомир Янчев. Университетите и училищата трябва да се опитат да следват промените, които се случват в реалния свят: 

 

 

Справедливостта изисква по отношение на социалния прогрес да разграничаваме лидери със знак "плюс" и лидери със знак "минус". На тази база и социалният капитал, формиран от техните последователи, е белязан със същите знаци. Това го доказват и новите направления на организационната модернизация, каза доц. д-р Красимир Недялков, вицепрезидент на Варненски свободен университет (Assoc. Prof. Krasimir Nedialkov, Vice President of Varna Free University):

 

 

Онлайн обученията промениха начина, по който младите лидери се развиват. Според данни на консултантската компания Markets and markets е-tech пазарът е достигнал размери от $45 млрд. през 2015 и се очаква да достигне $100 млрд. през 2020, посочи Александър Кръстев, PR експерт, преподавател комуникация в LinkedIn (Alexander Krastev, PR Expert, LinkedIn expert):

 

 

Димитър Шумаров, изп.директор, Пощенска банка пред Международната конференция "Образование и бизнес - Бъдещите лидери" (Dimitar Shoumarov: Executive Director and Chief Financial Officer, Postbank):

Основното, което трябва да притежава един лидер, е умението за решаване на конфликти по конструктивен начин. Това заяви проф. д-р Анатолий Занковский от Руската академия на науките (Prof. Anatoly Zankovsky, PhD, Russian Academy of Sciences). "Всички големи лидери, за които можем да се сетим, са живели в миналото. Днес липсата на лидери се усеща все повече заради бързите темпове, с които се променя всичко около нас": 

 

 

"За да си лидер, трябва да има някой, който да те следва, независимо какво правиш", каза Страци Кулински, новият ректор на Американски университет в България. Според него университетът трябва да насърчава и развива у студентите критичното мислене, уважението към различните гледни точки, емоционалната интелигентност и желанието за развитие през целия живот. 

Ангелос Георгиу, който управлява отдела за ритейл услуги на Nielsen за България (Angelos Georgiou, Retailer Services Group Account Manager, Nielsen Bulgaria​), открои пет качества, които трябва да притежават лидерите - да познават глобалната конкуренция, да се движат една крачка пред технологиите, да ръководят демократично своя екип, да взимат под внимание нуждите на хората в екипа си и да бъдат гъвкави:

 

 

Джордж Харос, главен изпълнителен директор наPeople Solutions ICAP (George Haros, CEO People Solutions Division ICAP), говори по темата как образованието развива полезните умения у младежите. "Те трябва да се научат как да учат правилно, да бъдат ангажирани с работодателите си и да бъде развивана дигиталната им грамотност":

 

 

Според Аделина Костова, мениджър Управленско развитие за Европа, Близък Изток и Северна Африка в Nestle България (Adelina Kostova, Zone Europe Management Development and L&T Manager Nestle S.A.​), подготовката на лидерите започва още от ученическата скамейка, а връзките с бизнеса имат основно значение. Компанията залага на разработени модели на менторство и коучинг, които да развиват лидерството: 

 

 

Успешната формула за това как се става лидер е следната: Лидерство = Иновации + Инвестиции. Това заяви Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. "Лидерството в бъдеще ще се изразява в това да властваш върху иновациите. За да се случи, ще бъдат необходими инвестиции. БАИ ще работи, за да извоюва на България лидерство в сферата на иновациите."

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия