За ВСУ "Черноризец Храбър"

Първо място на студенти на Варненския свободен университет от XVII Конференция за студентско научно творчество

Петокурсничките от специалност „Право“ – Пламена Нанкова и Кристина Филипова, под научно-методическото ръководство на доц. д-р Антон Грозданов, спечелиха първо място на XVII Конференция за студентско научно творчество за успешна научна разработка и достойно представяне на студентския научен форум.

 

 

Докладът, който представиха бе на тема: „Спорни въпроси при разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, сключени от управител на дружество с ограничена отговорност без решение на общото събрание”.

На научния форум бяха представени над  90 теми, разработени от екипи от 10 висши училища от България, Европа и Азия. След домакините от Бургаски свободен университет, най-много теми представиха екипите студенти и докторанти на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов и Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Осем от темите са на студенти от Индонезия, Тайланд, Руската Федерация, и Малдивските острови. Наградите връчи ректорът на Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова.

 

 

Възпитаничките на университета, носители на множество отличия от различни научни форуми и състезания за решаване на казуси, посветиха отличието си на 25-годишнината на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия