Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Публични лекции на учени от Владимирския държавен университет, Русия

В дните на честванията на 25–та годишнина на Варненския свободен университет гости на университета бяха учени от Владимирския държавен университет (ВлГУ), Русия: доц. д-р инж. Виктор Ваганов - член кореспондент на Международната инженерна академия, Москва и доц. aрх. Алла Черепушкина – преподавател в Архитектурния факултет на ВлГУ. В рамките на преподавателската мобилност по програма Еразъм + двамата руски учени изнесоха публични лекции пред преподаватели и студенти от Архитектурния факултет на Варненския свободен университет, като споделиха своята научна и творческа дейност в областта на използване на нанотехнологиите за получаване на иновационни строителни материали, както и по въпросите, свързани с архитектурата на високи сгради. Представените теми предизвикаха голям интерес сред аудиторията и провокираха идеи за съвместни творчески разработки, чрез които ще се продължи и затвърди сътрудничеството на двата университета.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия