За ВСУ "Черноризец Храбър"

Успешно приключи майсторският клас „Фотографията, като способ за съхранение на културно-историческото наследство”

Майсторски клас, вдъхновен от фотографския проект „Балканите – споделено културно наследство“, се проведе на 6-ти и 7-ми април в Градската художествена галерия във Варна. Той е част от програмата за отбелязване на 25-годишнината на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.  В него взеха участие над 40 студенти от университета, представители на културни институти от града и любители фотографи.

Майсторският клас „Фотографията, като способ за съхранение на културно-историческото наследство” беше открит от ректора на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева, а първият модул в него бе на изкуствоведа проф. Иван Маразов. Участниците се запознаха с изкуството на траките в контекста на Античната култура на Балканите.

 

 

Вторият интересен лектор с интерактивна презентация, който влезе в диалог с участниците беше доц. д-р Ралица Русева. Като изкуствовед и изследовател на християнското изкуство, тя постави акцент върху свободата на канона.

 

 

 

Майсторският клас завърши с лекцията на художника-фотограф Иво Хаджимишев на тема "Фотографията като способ за съхранение на културно-историческото наследство". Той сподели пред аудиторията опита си в реализиране на фотографския проект „Балканите – споделено културно наследство“, показан в няколко европейски столици. Известният български фотограф представи работата си по различни проекти и насочи вниманието на участниците към практическите аспекти в реализирането им.  

 

 

На територията на изложбените зали, в които за пръв път в България, по инициатива на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", беше представена изложбата „Балканите – споделено културно наследство“, той отговори на въпросите на участниците в майсторския клас, свързани с различните фотографски техники и подходи за представяне на културни и исторически обекти.

 

 

Участниците в майсторския клас получиха сертификати и споделиха интереса си към бъдещи образователни форми, свързани с художествената фотография и културно-историческото наследство. 

 





by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия