За ВСУ "Черноризец Храбър"

ИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТИ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯТА В НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ НА СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО "ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 21 МАРТ - 11 АПРИЛ 2016 г.

Изложба с проекти - резултат от учебната научна експедиция на Магистърска програма “Опазване на културното наследство”, проведена през есента на 2015 г., беше открита на 21 март 2016 г. във фоайето на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. Експозицията се нарича „Никополис ад Иструм. Проекти за документиране, графична реконструкция и социализация на римския град” и е посветена на 25-годишния юбилей на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Проектите са на два екипа преддипломанти на програмата, ръководени от доц. д-р арх. Красимира Вачева и ас. арх. Жечка Илиева. Научната експедиция целеше документирането на западната част на площадния комплекс и изготвянето на проекти за анастилоза и социализация на този участък от античния град. Този етап от обучението на магистрантите на Архитектурния факултет ги подготвя за реална екипна работа на терен и ги запознава със спецификата на опазване на археологическото наследство на България.

 

Представяне на екип 1 - арх. Анна Димитрова

 

Проектните предложения са разположени на повече от 20 табла, върху които са документирани различни оригинални архитектурни детайли и виждането на авторите за тяхната възстановка и експониране на място. В изложбата е представен и макет на главния градски площад на Никополис ад Иструм, изработен от единия екип. Той дава възможност и на неспециалистите да добият представа за мащабите и архитектурната украса на площада, за местата на статуите и портиците в целия комплекс. Пред погледите на посетителите на изложбата оживява най-важната централна част от градоустройствената схема на града. Макетът представя още някои от най-впечатляващите обществени сгради, разкрити през годините от археолозите – одеона или малкия музикален театър, булевтериона, което е всъщност сградата на градския съвет, както и представителния вход към тях – пропилеите. Включена е и една от най-интересните постройки – термоперипатоса. Сградата представлява търговския център на Никополис ад Иструм със своите 28 магазина и обширна зала за сключване на сделки и провеждане на делови срещи. Вероятно точно тя е изобразена върху монети, сечени в града. Другият екип магистранти предложи проект за сувенирен тип билет и печат, като важен елемент от проекта му за социализация на обекта. Макетът и проектите за сувенири бяха подарени на музея.

 

Представяне на екип 2 – арх. Мария Петрова

 

Екипът от изследователи на античния град, обществеността на Велико Търново и местното ръководство оцениха високо работата на студентите от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". „В проектите най-ценното е, че архитектите се стремят да запазят автентичността на паметниците, атмосферата в римския град и всички предвидени съвременни намеси са много деликатни и премерени. В това отношение мненията на археолозите и проектантите напълно съвпадат, като единствената им цел е в Никополис ад Иструм да бъдат максимално съхранени автентичните римски градежи и този великолепен град да бъде опазен от бутафорни, грозни и неверни възстановки и реконструкции, каквито напоследък виждаме навсякъде около нас“, коментира доц. Павлина Владкова, ръководител на разкопките в римския град. Тя изрази желанието на ръководството на РИМ във Велико Търново да продължи съвместната работа със студенти от Магистърската програма по "Опазване на културното наследство" на Архитектурния факултет на ВСУ и през следващите години.

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия