За ВСУ "Черноризец Храбър"

Дни на Варненския свободен университет в Търговище

На 23 и 24 февруари 2016 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ провежда „Дни на Варненския свободен университет в Търговище“.

 

В програмата са включени срещи с ученици от средните училища, срещи с възпитаниците на университета от Търговище, с представителите на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор и разкриване на Изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием. Центърът работи от 14:00 до 18:00 часа в ОНЧ „Напредък“ – Търговище.  

 

В рамките на инициативата заместник-ректорът по учебната дейност на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д-р Валери Стоянов посети заводите от комплекса на „Тракия глас България“ ЕАД и разговаря с директорите на два от заводите в холдинга Мухсин Мироглу и Осман Йозтюрк, както и с Гюлчин Кючюкова –  директор „Човешки ресурси“ на компанията „Пашабахче България“ ЕАД. Обсъдени бяха възможностите за партньорство в областта на обучението на персонала, както и организирането на краткосрочни практики за студенти на Варненския свободен университет в стъкларските заводи в Търговище. 

 

 

Съвместни проекти в областта на интелигентната специализация и опазване на културното наследство бяха във фокуса на вниманието по време на срещата на представителите на Варненския свободен университет със заместник-областните управители на област Търговище – Йорданка Георгиева и Стефан Иванов.

 

 

Интерес предизвикаха и предложените от университета възможности за обучение на кметове на малки населени места за изпълнение на полицейски правомощия.

 

Двамата заместник-областни управители отправиха покана студенти от специалността „Публична администрация и мениджмънт“ да посетят областна администрация – Търговище в рамките на „Дните на отворени врати“.

 

При срещата си с главния секретар на община Търговище Христалина Халачева заместник-ректорът на Варненския свободен университет обсъди разработването на съвместен проект за създаване на регистър на зелените площи. Университетът вече има подобен успешен проект, разработен в партньорство с община Варна.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия