За ВСУ "Черноризец Храбър"

Поредна висока оценка за Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Успешно приключи процедурата по ресертификация на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015.

 

Въз основа на резултатите от външния ресертификационен одит на университетската система за управление на качеството Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е първият български университет, получил ресертификация по новия стандарт.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия