Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Филиалът на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“ в Смолян проведе обучение на 49 кметове от Смолянска област в упражняването на полицейски правомощия

Обучението на тема  “Правомощия на кмета при осигуряване на обществения ред“ се проведе на 15 и 16 февруари в курорта Пампорово. Обучението е свързано с промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за МВР. В обучителната програма са включени 49 кметове и кметски наместници от общините Доспат, Девин, Баните, Чепеларе, Мадан и Рудозем.

 

Обучението дава възможност на кметовете да изпълняват законово правомощията си в качеството си на полицейски органи, включително да използват физическа сила и помощни средства. Съгласно нормативната уредба кметът на община отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му се издават заповеди задължителни за началниците на съответните полицейски служби и се съставят актове за констатиране на прояви на дребно хулиганство.

 

 

Гости в дискусията бяха директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – главен комисар Николай Николов, старши комисар Красимир Шотаров –директор на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД ПБЗН, Георги Кръстев – секретар на съвета по сигурност към Министерски съвет, зам.-областният управител на Смолян – Тодор Бозуков, старши комисар Николай Димов – директор на ОД на МВР – Смолян, вицепрезидентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ – доц. д-р Красимир Недялков и Яни Янев.

 

Сред лекторите в обучението бяха проф. д-р Петър Христов – декан на Юридически факултет на Варненския свободен университет и преподавателите – проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, доц. д-р Валентин Тодоров и доц. Димитър Узунов.

 

„Уважаеми гости, уважаеми кметове, имам удоволствието да открия курса за допълнително обучение „Правомощия на кмета за осигуряване на обществения ред“. Курсът е предназначен за подготовка на кметове, които не са полицейски органи, но по волята на закона са овластени да действат като такива до пристигане на полицейските органи. На успешно приключилите обучителната програма се издава сертификат“, поясни при откриването на форума директорът на филиал Смолян на Варненския свободен университет д-р Анелия Пържанова.

 

„Приветствам всички участници и гости на семинара, радвам се че темата е предизвикала такъв интерес във Вас“, заяви в приветствието си вицепрезидентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ – доц. д-р Красимир Недялков.

 

„Варненският свободен университет е пионер сред университетите в България в подготовката на кадри с висше университетско образование в сферата на сигурността. Капацитетът, който ни е отпуснат от Националната агенция за оценка и акредитация за обучение на такива специалисти, е толкова, колкото е капацитета на всички останали висши училища в България. Ние сме и единствените, които обучаваме чуждестранни студенти и правим съвместни магистърски програми. Това е необходимост, защото от една страна всички вие сте длъжни при нарушение на обществения ред да действате като полицаи – ако не постъпите така носите отговорност. В същото време е казано изрично, че употребата на сила, на помощни средства, при опазване на обществения ред може да се извършва само от правоспособни лица. Специално искам да благодаря на представителите на МВР. Нашият университет поддържа много години партньорски отношения с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в едно взаимно полезно сътрудничество. Знанието трябва да бъде осмислено и систематизирано, така както е разписано в нормативните актове“, каза проф. д-р Петър Христов, който бе лектор по темата: „Средата на сигурност. Концептуални и правни основи на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“.

 

 

В рамките на обучението кметовете и кметските наместници се запознаха с нормативните актове и правилата за извършване на проверка за установяване на самоличност, задържане на лица, извършване на личен обиск, проверяване на лични вещи, извършване на проверка в помещения без съгласието на собственика или обитателя. Сред темите включени в програмата бяха и използването на физическа сила и помощни средства при изпълнения на служебни задължения, както и използване на оръжие като крайна мярка.

 

„Поздравявам ръководството на Варненския свободен университет и лично директора на филиала за тази инициатива. Инициатива, която е от изключителна важност за всички нас. Не толкова, за да кажем „ние можем, ние знаем“, а за да повишим усещането за сигурност в населението“, каза в презентацията си пред кметовете главен комисар Николай Николов. Той разясни правомощията и задълженията на кметовете за защита при бедствия.

 

 

„Това е нашата задача, да направим първата крачка в по-доброто разбиране на управлението на риска от бедствие. Става въпрос за четири фази, през които трябва да мине всеки управленец, в случая кмет –правилно да планира превантивната дейност, да подготви екипите за реакция, самата реакция и накрая възстановяването на нормалния ритъм на живот. Най-голямата сила е съвместната работа с кметовете. Образованието и подготовката са най-важни“, коментира Николов.

 

В края на първия обучителен панел г-н Яни Янев сподели практическият опит във връзка с преодоляване на бедствия и аварии и представи работата на Центъра за професионално обучение към Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия