За ВСУ "Черноризец Храбър"

Дни на Варненския свободен университет в Силистра

Дни на Варненския свободен университет в Силистра

От Силистра стартира ини­циативата „Дни на Варненския свободен университет по ре­гиони“, с която започват чест­ванията на 25-годишнината на висшето училище. В програмата са вклю­чени срещи в Областна администрация Силистра, в средни учили­ща, както и форуми с възпитаниците на университета от областта, с представителите на бизнеса и не­правителствения сектор.

 

 

В рамките на инициативата на 9 и 10 февруари в Обединения детски комплекс – Силистра от 14 до 18 ч. работи Изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием.

Заместник-ректорът на Варненския свободен университет проф. д-р Валери Стоянов и членове на неговия екип се срещнаха с областния управител Стоян Бонев, със заместник областния управител Елена Томова, с представители на Регионалния инспекторат по образованието и на четири от общините в областта.

 

 

По време на срещата бяха представени възможностите за партньорства между ВСУ „Черноризец Храбър", Областна администрация Силистра и местните администрации на територията на областта в сферата на разработването на стратегии за интелигентна специализация, повишаване на капацитета на местната власт при работа по европейски проекти, организиране на целеви обучения, според потребностите на администрацията и др. Университетът предлага и разработването на съвместни политики с общините за подготовка на кадри. Целта е да бъдат задържани младите хора по родните им места.

Партньорство в областта на средното образование е друга важна тема, която беше обсъдена по време на срещата. Една от възможностите е подпомагането на училищните ръководства в реализиране на идеята за получаване на статут на иновативно училище, предвиден в новия Закон за предучилищното и училищното образование. 

В първия от Дните на Варненския свободен университет в Силистра се проведе и среща с възпитаниците на университета от областта.

 

 

Участниците в срещата – възпитаници на университета от различни специалности, включително и от първия му випуск, споделиха спомени от годините прекарани на студентската скамейка. Те изразиха удовлетворението си от факта, че университетът търси контакт със своите възпитаници и дадоха идеи за разгръщане на партньорства в различни области, разработване на нови специалности и развитие на университетската Алумни система.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия