За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира приема на кандидат-студенти във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

С 5 нови бакалавърски програми стартира кандидат-студентската кампания на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Новите специалности, които университетът предлага за учебната 2016/2017 година са   „Политология и журналистика”, „Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език”, „Дигитална икономика“, „Профайлъринг”, „Интелигентни системи за сигурност“ и „Международно право и сигурност с английски език”.

Освен в новите бакалавърски програми, за учебната 2016/2017 година е обявен прием и в традиционно силните за университета специалности  като „Психология“, „Право“, „Защита на националната сигурност“ „Публична администрация и мениджмънт“, „Информатика и компютърни науки“, „Международни икономически отношения“, „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Хореография“, „Мода и мениджмънт в модата“. Пълният списък с бакалавърските програми можете да видите на страницата за кандидат-студентски прием на университета: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/

Подаването на документи и провеждането на конкурсни изпити е по график до 30 септември. Приемните изпити са по избор: есе на общозначима тема, участие в он-лайн конкурси, общ технически или природонаучен тест, изпит по чужд език, събеседване с комисия или друг задължителен изпит в зависимост от избраната специалност; оценки от матури или положени изпити в други университети.

Кандидат-студентите могат да се възползват от възможността да кандидатстват онлайн като се регистрират на http://priem.vfu.bg/.

Пълният график за провеждане на кандидат-студентските изпити, желаещите могат да открият тук: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/izpitni_sesii/.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия