Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Президентът на Варненския свободен университет с награда на Българската морска камара за постигнати високи резултати в науката и образованието

За осемнадесета поредна година Българската морска камара връчи годишните си награди – грамота и плакет „Свети Никола”.

С решение на управителния съвет на камарата за постигнати високи резултати в науката и образованието, председателят к.д.п. Богдан Богданов връчи награда на президента на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н Анна Недялкова.

За високи финансови резултати на техните фирми и за личен принос в развитието на българското морско стопанство капитан Богданов връчи две награди – на к.д.п. Пламен Проданов („Космос шипинг”) и на к.д.п. Димитър Симеонов („Петромар”).

За подпомагане на морския сектор със специална награда беше удостоен и кметът на община Бургас Димитър Николов.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия