Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Международната квалификационна школа за русисти е проект на годината на фонд "Русский мир".

Международната квалификационна школа "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд" стана проект на годината на фонд "Русский мир".

 

 

Седмата международна лятна квалификационна школа за съвременни педагогически технологии в обучението по руски се провежда в рамките на международен проект на Варненския свободен университет с подкрепата на фонд "Русский мир". Школата е насочена към повишаване на методическата подготовка на младите хора на прага на тяхната професионална реализация като учители по руски език.

Традиционно интересът към форума е голям. Всяка година Варненският свободен университет се превръща в средище на руския език и култура за студенти и преподаватели от Европа и Азия.

За своето седемгодишно съществуване школата е доказала своите предимства като единствената методическа школа в Европа за млади филолози, която предлага актуална научна програма, насочена към прилагането на съвременните педагогически технологии в обучението по руски език. Общо 340 са сертифицираните участници, от тях 180 са чуждестранни.

В юбилейната за Варненския свободен университет година, отличието „Проект на годината“ е поредното признание за ролята и мястото на университета като квалификационен център с международно значение.

Целите и постиженията на школата са описани в статия на страниците на специално издание на фонд „Русский мир“, озаглавено „Проекти на годината“. В нея специално внимание е отделено на  мненията на участниците и водещите учени, които пристигат в Варненския свободен университет за участие в школата.

Пълният текст на статията, можете да видите тук.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия