За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира обучението в магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”

Новата учебна година за магистърската програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” беше открита на 21 ноември 2015 г.

 

 

Това е една от най-предпочитаните от студентите икономически магистърски програми във факултет „Международна икономика и администрация” в нея се обучават студенти от различни професионални направления – икономика, администрация и управление, туризъм, право, педагогика, биология, информатика, архитектура, изкуства и национална сигурност.

Обучението стартира с лекции по „Финансов и банков мениджмънт”, водени от ръководителя на програма доц. д-р Виржиния Иванова. Тя споделя, че и през тази учебна година магистрантите ще имат възможност да се срещнат с експерти от страната и света, да участват в организираните от университета майсторски класове, семинари научни форуми и стажове, за да надградят наученото и да развият практическите си умения.

 

 

В края на обучението си магистрите получават професионална квалификация по финанси и банки, а придобитите знания и умения ще им дадат възможност за успешна реализация не само в България, но и в чужбина.

 

На тържествена церемония на 6 ноември 2015 г. бяха връчени дипломите на повече от 50 магистри на МП „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”. Дипломираните възпитаници от магистърската програма споделят, че допълнителните национални и международни сертификати от майсторски класове, научни форуми и конференции, национални и международни стажове и практики са обогатили професионалното им портфолио и са им разгърнали възможностите за успешна професионална реализация.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия