Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

За 15-а поредна година стартира магистърската програма „Управление на международни бизнес проекти“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

 

За петнадесета поредна година Варненският свободен университет стартира обучение в една от утвърдените университетски магистърски програми “Управление на международни бизнес проекти”. Стартът на обучението бе даден в Смолян през уикенда.

Програмата създава квалифицирани специалисти за разработване на необходимите компоненти на Стратегията за интелигентна специализация (СИС), с които всяка община да открои ключовите си области на специализация, подходящи за разгръщане на иновационен потенциал.

По време на обучението са предвидени практически занятия в реална среда, както и стажове в основните институции на Европейския съюз в Брюксел – Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Комитета на регионите и др., за които бъдещите магистри получават специален сертификат. 

 

 

Програмата е предназначена за подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в управлението и финансирането на проекти. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса структури, държавни и неправителствени организации.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия