Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира обучението в магистърските програми „Финанси и счетоводство“ и „Финансов одит“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

С лекция по финансова математика на проф. д-р Здравко Славов през уикенда стартира обучението в магистърските програми „Финанси и счетоводство“ и „Финансов одит“.

Магистърските програми „Финанси и счетоводство“ и „Финансов одит“ са предназначени за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на финансово и управленско счетоводство, банковото дело и счетоводство, анализ на финансови отчети, счетоводна и оценъчна политика на предприятие, финансовия одит.

Полученото образование е основа за успешна реализация във финансовия и фирмения бизнес и администрацията, както и в различни области на одиторската дейност.

Магистрите, започнали обучението си тази година в двете програми, са счетоводители, собственици на счетоводни кантори, вътрешни одитори и мениджъри, които споделят очакванията си, знанията, получени в курса на обучение, да подпомогнат пряко текущата им работа и бъдещето им професионално развитие.

 

 

Направеното анкетно проучване сред магистрите сочи, че голямо предимство в  обучението е провеждането са гъвкавите форми, които позволяват на студентите да не се откъсват от работата си. Сред предимствата, посочени от студентите, е и възможността завършилите магистърската програма „Финансов одит“ да преминат предвидените в Закона за независимия финансов одит изпити и при спазване на нормативните изисквания за стаж да получат правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители, без да се налага да полагат приравнителни изпити.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия