За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ участваха в международна виртуална конференция и EXPO в областта на устойчивото строителство чрез иновативната платформа Brightest! Greenest! Buildings EUROPE

 

По покана на BGBCстуденти от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ участваха във виртуална конференция, посветена на оптимизиране на процеса на създаване и прилагане на националните стратегии за основното обновяване на сградния фонд в Европа по проект BUILDUPON. Участието в това изключително интересно и престижно онлайн събитие бе възможно благодарение на високо технологичното оборудване, с което разполага Технологичният център към университета.

 

Студентите се включиха и във виртуалното изложение, разработено на базата на иновативната платформа Brightest! Greenest! BuildingsEUROPEза обединяване на експерти, компании и заинтересовани страни по темата за устойчиво застроена среда. Чрез създаване на собствен аватар в интерактивната платформа бъдещите строителни инженерисе запознаха с водещите компании в тази област и посетиха техните щандове, където имаха достъп до допълнителни информационни ресурси. В реално време беше осъществен контакт с участници във форума и неговите организатори. Възпитаниците на катедрата споделиха своите впечатления и удовлетворение от работа с платформата и изразиха благодарността си за предоставената им възможност да са част от този международен форум.
by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия