За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет бе домакин на заключителната среща по проекта „SEHUD - Архитектура и устойчиво градско развитие, основани на еко-хуманни принципи и съвременни технологии, избягвайки загубата на идентичност"

Консорциумът на Международния проект „SEHUD - Архитектура и устойчиво градско развитие, основани  на еко-хуманни принципи и съвременни технологии, избягвайки загубата на идентичност" по програма „ТЕМПУС” проведе своята заключителна сесия от 6 до 9 октомври 2015 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ . По проекта работиха десет европейски и украински университета и институции. С принос към създаване на учебните материали в рамките на проекта са преподавателите на Варненския свободен университет проф. Иван Никифоров, доц. Александър Слаев, асистент Петър Николов и проф. Росица Никифорова – европейски супервайзър по Модул 3 на програмата.

Специално представяне на продукта на проекта – програма и материали за електронно базирано обучение в магистърски и докторски програми и за обучение през целия живот (LLL) по “Архитектура и устойчиво градско развитие, основани  на еко-хуманни принципи и съвременни технологии, избягвайки загубата на идентичност", направиха проф. Мария Грация Фоли (в конферентна връзка)от Политехниката в Милано – Главен европейски координатор на проекта, доц. Тетяна Кашченко от Киевския национален университет по конструкции и архитектура и проф. Тетяна Сергеева от Харковския национален университет за строително инженерство и архитектура– Главен украински координатор.

По темата „Съвременното общество и отговорността на архитекти и градостроители“ презентация направи проф. д-р Себастиян Макмилан – Директор на магистърска програма Interdisciplinary Design for Built Environment в Университета на Кеймбридж.

Темата  „Проектът SEHUD в исторически контекст“ в брилянтна лекция пред студенти и преподаватели от Варненския свободен университет разви д-р Джон Барбър – политолог, декан на Кингс колидж, Кеймбридж и Почетен изследовател на Центъра за проучвания на Русия и Източна Европа в Университета на Бирмингам.

В Каменната зала на Двореца в Балчик беше представена платформата за провеждане на обучението по темата „Архитектура и устойчиво градско развитие“. В скайп-връзка с Политехниката в Милано се резюмираха основните дейности на проекта.

 Украинските университети имаха представителство на най-високо ниво – Ректори на няколко университета пристигнаха във Варна за финалната среща по проекта. Ректорското ръководство на ВСУ „Черноризец Храбър“ посрещна ръководителите на Харковския национален университет за строително инженерство и архитектура, Приднипровската Академия за строително инженерство и архитектура, Одеската Академия за строително инженерство и архитектура, Университетите по строителство и архитектура на Киев  и Лвов. Сключени бяха договори за сътрудничество, обмен на преподаватели и студенти и съвместна магистърска програма „Опазване на културното наследство“, основаваща се на вече действащата във ВСУ.

 Контактите по този проект доведоха и до вече функциониращи договори за сътрудничество с Политехниката в Милано и Университета в Сарагоса.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия