Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Пътуващо шоу на „EURAXESS“ на ЕК пристига във Варненския свободен университет

Европейска  инициатива в помощ на изследователите за подобряване на професионалното им развитие и възможностите за мобилност

Пътуващото шоу „EURAXESS – Researchers in Motion" на Европейската комисия ще гостува на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 29 октомври 2015 г.

Интерактивният автобус следва маршрута на двумесечна обиколка на EURAXESS в 34 града и 16 държави. Автобусът на EURAXESS ще предостави на студентите и младите изследователи пряк достъп до услугите, предлагани от EURAXESS.

Интерактивният автобус включва информационни терминали, където изследователите могат да разгледат уебсайта на EURAXESS и да публикуват собствените си автобиографии. Специалисти от EURAXESS ще бъдат на разположение, за да дават разяснения за услугите и как могат да бъдат използвани за намиране на работа и развиване на научноизследователска кариера. Професионален фотограф ще направи на посетителите снимки за автобиографии.

През денят ще се провеждат и интерактивни сесии, свързани с човешките ресурси и Хартата и кодекса на ЕС за подбор на изследователи (EC Charter and Code for the Recruitment of Researchers).

 

Програма на събитието

10:00 – Официално откриване - проф. д-р Павел Павлов, зам.-ректор по НИД, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

12:00 – 12:30 - Откриване на семинарен панел – зала 3, Учебно-спортен комплекс УСК-3, модератор - проф. д-р Павел Павлов

12:30 – 13:00 - EURAXESS - подкрепа за кариерата на научните изследователи – Светлана Димитрова, EURAXESS Координатор, СУ „Св. Климент Охридски”

13:00 – 13:30 – Предизвикателства пред мобилността на изследователите – казуси, модератор - доц. д-р Станислава Минева, експерт по НИД, ВСУ „Черноризец Храбър”

13:30 – 14:00 - C&C Семинар на тема "Европейска харта за изследователи и Кодекс за поведение при подбор на изследователи – добри практики и следващи стъпки" – модератор - доц. Росица Петкова-Слипец, контактно лице на EURAXESS за ВСУ „Черноризец Храбър”

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия