Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

От новата учебна година Варненският свободен университет ще обучава бакалаври по политология

От учебната 2015/2016 Варненският свободен университет възстановява обучението в специалност „Политология“. 

Специалността се появява за пръв път в България през 80-те години на миналия век. Динамиката на политическите процеси у нас поддържа интереса към тази специалност и отчита увеличение на нейното търсене през последните години. Воден от мисията си да отговаря на потребностите на младите хора и да създава възможности за изграждането на лидери и хора с ярка обществена и гражданска позиция, от новата учебна година Варненският свободен университет  стартира обучение в специалност „Политология“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Обучението в специалността формира специалисти с интердисциплинарен профил за работа в сферата на политическите науки, външната политика, обществените институции, организации и политически партии. Обучението предлага на студентите комплекс от знания и умения с политически, икономически, управленски и хуманитарен характер. В него присъстват и учебни курсове, свързани със съвременните информационни технологии, както и изучаването на два чужди езика.

Специалността дава възможност на младите хора да получат сериозна политическа подготовка и да изградят висока административна и правна култура.

Обучението покрива широк спектър от проблеми, свързани с политическите партии и партийните системи, българската политика, политическата теория, международните отношения и проблемите на сигурността.

В преподавателския екип участват познати имена като проф. д.ик.н Нина Дюлгерова, арабистът проф. д.ик.н. Владимир Чуков, експерти на Министерство на външните работи, представители на неправителствени организации и политически партии.

 

 

Желаещите да се обучават в специалност „Политология“ полагат писмен конкурсен изпит – есе на обществено значима тема или участват в онлайн конкурса на ВСУ “Черноризец Храбър” за есе.

За успешно положен кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в периода 2008–2015 г., оценките от приемни изпити в други висши училища, сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия