За ВСУ "Черноризец Храбър"

Започна работата на Шестата лятна научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет

Шестата лятна научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ започна своята работа. Във форума ще бъдат представени 132 научни доклада в трите основни направления: право, сигурност и психология. В научната сесия участват представители на университети и научни организации от България, Русия, Сърбия, Казахстан, Ирак и Украйна. Сред българските партньори на форума са Академията на МВР, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, Нов български университет, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и др. 

 

 Тази сесия се превърна в прогресивно развиваща се форма, която с всеки следващ път става все по-богата и по-съдържателна“, каза в приветственото си слово към участниците във форума президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова. „Обединяването на трите клона на знанието – право, сигурност и психология, в една обща научна сесия е голямо постижение. Ако за всички нас действителността е тревожна, защото е свързана с проблемите в съдебната реформа, синхронизирането на българското законодателство с европейското, проблемите на престъпността и сигурността, както и психологическите инструменти и резерви за посрещане на тези предизвикателства, от научна гледна точка тази среда е благоприятна за намирането на верните решения, за реализирането на интердисциплинарна дискусия, която да даде своите научни и практически ползи“, посочи още проф. Недялкова.

 

 

Шестата лятна научна сесия продължи работата си с доклад на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – преподавател по криминалистика във Варненския свободен университет на тема „Преходът от хартиената към дигиталната епоха и неговото влияние върху съдебната система“. В доклада си проф. Кунчев се спря на основните аспекти на навлизането на технологиите в съвременния живот, европейската практика при реализиране на концепцията за дигитално правосъдие, промяната на престъпните модели в дигитална среда и техническата революция в процеса на събиране на доказателства. Той представи и възможностите за работа на триизмерния лазерен скенер за изследване на местопроизшествия, които е единственият по рода си у нас.

 

В рамките на встъпителната част на лятната научна сесия деканът на Юридическия факултет проф. д-р Петър Христов представи доклад на тема „Интелигентни системи за защита от природни бедствия.”, в който изтъкна ролята на модерните технологии в превенцията на последиците от бедствия и екологични катастрофи.

 

Като представител в направлението „Психология“ деканът на Философския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Климент Охридски“ проф. д-р Даниела Тасевска представи приложно-психологическите измерения на компетентностния подход в съвременната образователна среда.

 

Работата на форума продължава с пленарни дискусии в научните конференции по трите основни направления „Актуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Европейския съюз”, „Технологии и сигурност“ и  „Приложна психология - възможности и перспективи“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия