За ВСУ "Черноризец Храбър"

Преподаватели от Варненския свободен университет участваха в Международната конференция „Примери и инструменти за обучение в практиката“

Преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се включиха в работата на международната конференция „Примери и инструменти за обучение в практиката“. Форумът се проведе на 17 и 18 юни 2015 г. в  гръцката столица Атина, в рамките на проекта „Технологично осигурено професионално обучание-VocTEL“ по схема за безвъзмездна финансова помощ №UK/13/LLP-LdV/TOI-630, програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации. 

 

 

Конференцията акцентира върху възможността за обмен на най-добри практики и разпространение на иновации в областта на професионалното обучение.

Това е първата конференция, която има за цел да преодолее пропастта между реалните потребности на пазара за обучение и научни изследвания. Тя се фокусира върху казуси, инструменти и методи, които подобряват технологии за професионално обучение и учене.

  

 

Представителите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ доц.  д-р Галина Момчева, ас. д-р Веселина Спасова и  ас. Милен Сотиров представиха доклади, свързани с игровизацията в процеса на обучение, анализа на социалните мрежи като средство за обучение и програмирането като инструмент за кариерно ориентиране и развитие.

Форумът създаде възможност за полезни международни контакти, които да допринесат за развитието и модернизирането на методиката за професионално обучение и да създадат предпоставки за успешни партньорства в областта на международните проекти, реализирани от Варненския свободен университет.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия