За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти по право от Варненския свободен университет с нов приз от участие в междууниверситетско състезание за решаване на казуси

Отбор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се класира на второ място в Петото междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право, организирано от Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. В състезанието, което се проведе на 9 май в гр. Бургас участваха общо 10 отбора от юридическите факултети на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, Бургаския свободен университет, Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Шестчленното научното жури на състезанието бе съставено от преподаватели и практикуващи юристи - представители на съответните юридически факултети.

Варненският свободен университет бе представен от два отбора, водени от ас. Мария П. Петрова, преподавател от Юридическия факултет.

І отбор - Симона Шангова – V курс; Пламена Нанкова – ІV курс; Кристина Филипова – ІV курс.

ІІ отбор - Иванела Христова – ІV курс; Илия Илиев – ІV курс; Даниса Исаева – ІІІ курс;  Теодора Иванова - ІІІ курс.

Второто място бе завоювано от І отбор на ВСУ „Черноризец Храбър“,  класиран заедно с един от отборите на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Първото място зае един от отборите на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

 

Сертификатите за участие в състезанието бяха връчени лично от председателя на журито проф. д-р Силви Чернев.

Общата оценка на научното жури за подготовката и представянето на студентите на Варненския свободен университет беше изключително висока.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия