За ВСУ "Черноризец Храбър"

Бащата на валутния борд с почетно звание Доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Професор Стив Ханке, известен като “бащата на валутния борд” у нас ще бъде удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за приноса му за развитието на модерната икономическа теория и трансфера на иновационни практики за повишаване на икономическата и финансова култура на младите хора в Република България

Тържествената церемония ще се състои по време на конференцията „Образование и бизнес - Финансово образование за устойчива икономика" на 11 май в София, организирана от Медийна група България он ер, Bloomberg TV и Медийна група Инвестор.БГ АД.

 

“Един от важните акценти в дейността на Варненски свободен университет са ежегодните срещи на академичната общност и студентите със световни учени от различни области на знанието. Публикациите на проф. Ханке и приносът му за ориентиране на научните изследвания и учебния процес във Варненския свободен университет към проблемите на приложната икономика и иновационните модели в съвременния бизнес са познати и интересни на научната общност и студентите и са широко застъпени в учебните планове. Върху негови научни тези се градят изследванията на редица докторанти на университета”, споделя проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет.

 

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е най-големият частен университет в България, утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 27 докторски програми.

 

Университетът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България с една от най-високите оценки в страната и единствен в страната притежава престижните европейски знаци за качество на образователния процес - DS Label, за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити - ECTS Label и за постижения в областта на научните изследвания – HR Logo.

Варненски свободен университет е генерален партньор на конференцията „Образование и бизнес - Финансово образование за устойчива икономика", организирана от Медийна група България он ер, Bloomberg TV и Медийна група Инвестор.БГ АД. Конференцията ще бъде открита от проф. Стив Ханке с презентация на тема „Проблемът на финансовото образование в България. Как да се реши?”.

 

* Стив Ханке е автор на системата на валутния борд у нас, въведена през юли 1997, която незабавно спря хиперинфлацията в България, икономически съветник на президента Петър Стоянов.

Биографията на проф. Ханке включва още длъжността икономически съветник на президента Роналд Рейгън и на министъра на икономиката на Аржентина, както и президент на най-бързо развиващия се инвестиционен фонд на 1995 - Toronto Trust Mutual Fund Argentina. Търгувал е със суровини, валути, акции и облигации над 58 години. През 1995 неговият фонд Toronto Trust Argentina, in Buenos Aires, Argentina, бе най-добре представилият се в света /+79,25%/

„Професорът с мислене а ла Уол стрийт", както наричат още проф. Ханке преподава от 45 години в университета „Джонс Хопкинс" - институция с годишен бюджет за изследвания от 2.2 млрд. долара.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия