За ВСУ "Черноризец Храбър"

Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева проведе работна среща с представители на чуждестранните университети - партньори по проекта „CruiseT“

Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя  Герчева проведе работна среща с представители на чуждестранните университети  - партньори по проекта „CruiseT - Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на круизен туризъм в Черноморския регион. На срещата присъстваха представители на Държавната морска академия в Батуми, Грузия; Университета Таварткиладзе в Грузия, Кавказкия университет, Грузия; Националната морска академия в Одеса, Украйна; Транспортната академия в Киев; Университета Падерборн, Германия и Колежа Бремерхафен, Германия.

На срещата присъстваха и заместник-ректорите на Варненския свободен университет – по научно-изследователската дейност проф. д-р Павел Павлов и по учебната дейност – проф. д-р Валери Стоянов, деканът на факултет „Международна икономика и администрация“ доц. д-р Елеонора Танкова, деканът на Архитектурния факултет проф. д-р инж. Стефан Терзиев, директорът на департамент „Чуждоезиково обучение“ проф. д-р Галина Шамонина и ръководителят на отдел Международна дейност и проекти д-р Благой Климов.

В рамките на срещата гостите се запознаха с историята и дейността на Варненския свободен университет, както и с възможностите за партньорство между университета и гостуващите чуждестранни образователни институции в няколко направления, свързани със секторна програма „Еразъм“, проекти финансирани от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, програмата за трансгранично сътрудничество и др.

Срещата завърши с подписването на общ меморандум за създаване на Черноморски туристически клъстер.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия