За ВСУ "Черноризец Храбър"

Ученици се учиха на бизнес във Варненския свободен университет

Ученици и учители от Частната търговска гимназия във Варна и основно училище „Христо Ботев”, с. Николаевка взеха участие в обучение по изготвяне на бизнес-планове. Обучението е организирано в рамките на международния проект „Бизнес уроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN” по програма Еразъм +, КА 2, партньор по който е Варненският свободен университет „Черноризец Храбър”.

Бизнес уроците за ученици включват теми като анализ на бизнес средата, разработване на маркетингова стратегия, проучване на потенциалните клиенти и планиране на разходите. След като се запознаха с ключови понятия от процеса на изработване на бизнес-план, участниците имаха възможност да приложат получените нови знания в специално подготвени практически задания.

Изготвянето на бизнес-план е част от процеса на създаване на учебно-тренировъчни компании в училищата. Бизнес идеята на учениците от Частната търговска гимназия е да създадат компания, която да се занимава с мениджмънт на събития, а учениците от ОУ „Христо Ботев” се ориентираха към производството на храни и напитки. Основната напитка, която ще се произвежда е сок от глухарчета.

Екипът от преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще оцени разработените от учениците бизнес планове и ще представи резултатите на 5 юни.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия