За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще си партнира с общините от Северозападния район

 265_551ba68dde3afПрезидентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Валери Стоянов и директорът на Технологичния институт проф. д-р Теодора Бакърджиева се включиха в работата на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. Заседанието се проведе на 31 март 2015 г. в Областна администрация – Монтана. То беше открито и ръководено от г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана и председател на Регионалния съвет.

   В заседанието взеха участие г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Надя Маринова заместник-министър на туризма, представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, заместник областният управител на област Плевен, заместник областни управители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

 

 

 Пред членовете на Съвета беше представена информация за стартиране на Оперативните програми, за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и за финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на Общи устройствени планове на общините, реда и условията за подпомагане на общините. 

            Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова представи пред членовете на Съветасъщността и методиката за създаване наиновативна стратегия за интелигентна специализация, като двигател за развитието на общините и регионите.

 

 

   Варненският свободен университет активно подпомага работата на областната администрация в Монтана. В началото на годината бе подписан Меморандум за образователно и научно сътрудничество между двете институции. Една от целите, които си поставя подписаният меморандум е да работи в посока на намиране на профила на региона, който гарантира устойчиво търсене в контекста на стратегията за интелигентна специализация. Дефинирането на глобалните приоритети ще създаде нови възможности и перспективи за младите хора и е стъпка в посока на преодоляването на тежката демографска и икономическа ситуация.

 

   Друга приоритетна област, по които университетът работи е доближаване на обучението до студентите и снижаване на социалната му цена.  В тази връзка Варненският свободен университет в партньорство с областната администрация в Монтана предлага обучение за един от регионите на страната, в който има дефицит на висши училища и социални проблеми, които карат много млади хора да загърбят висшето образование или да напуснат трайно региона. Вече са факт и първите споразумения за партньорство между висшето училище и общини от региона.





by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия