Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“

с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 март 2015 г.

ни напусна нашият скъп приятел и колега

 

проф. д-р инж. Евгени Вътев 

учен, преподавател и общественик с изключителен принос за развитието и утвърждаването на  Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

Ръководството на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, настоятелството, преподавателите, студентите и служителите се разделят с човека и учения, отдал своята мъдрост и любов към младите хора и поставил основите на един нов и модерен университет.

Проф. Евгени Вътев свърза завинаги името си с родния си град – Варна и Варненския свободен университет, за чието създаване и утвърждаване отдаде знания и опит.

Започнал трудовия си път като ръководител на научно-изследователски сектор във Варненския корабостроителен завод, проф. д-р инж. Евгени Вътев има завидна биография на учен и общественик – ръководител катедра „Металознание и технология на металите“ във ВМЕИ-Варна, три мандата декан на машинно-корабостроителния факултет на Техническия университет, дългогодишен директор на филиала на Института по металознание и технология на металите към БАН, учредител на Асоциацията „Наука и бизнес“, почетен професор на ВСУ „Черноризец Храбър“ и на Техническия университет и един от създателите на Варненския свободен университет.

Историята на университета е белязана от яркото присъствие на проф. Вътев, неговата енергия и новаторски дух. Декан на факултет „Морски науки“ през 1993 г., той става ректор на университета и заема тази длъжност в продължение на близо 4 години. Следват поредица от ръководни длъжности - декан на факултет „Морски и строителни науки“, където проф. Вътев полага основите на днешния Архитектурен факултет и една от най-успешните специалности „Строителство на сгради и съоръжения“, декан на учебно-научния комплекс „Техника и технологии“, „Архитектура и строителство“, научен секретар, съветник на ректора. 

С неговата кончина Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ загуби един от своите най-достойни ръководители и изтъкнати учени.

Проф. Евгени Вътев остава образец за академизъм и изключителна професионална етика. Човек с ярък дух и запомнящо се академично присъствие.

Поклон пред светлата му памет!

 

Поклонението ще се състои на 21 март 2015 г. от 11:00 часа

в църквата „Свети Никола“ във Варна

by ВСУ Черноризец Храбър