За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проект на Варненския свободен университет стимулира студентите да правят бизнес без граници

Съвместен проект между Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации“ подпомага младите хора във Варна да кандидатстват с бизнес идеи, които да се реализират на пазара на труда. Участие в проекта са взели над 100 студенти от ВСУ, като идеята за развитие на иновативните технологии е достигнала до близо 500 възпитаници на университета. Това заяви в интервю за Дарик проф. д-р Теодора Бакърджиева – координатор на проекта и ръководител на Технологичния институт към ВСУ. 

В момента се проучват възможностите за финансиране на идеите на студентите, като една от идеите е да се търси т.нар. групово финансиране, с помощта на което всеки желаещ може да помогне за реализирането на конкретната бизнес идея. „Може да се даде и минимална сума от порядъка на 5-6 долара. По този начин са стартирали компании като Google и Pebble.  Създадохме платформа VFU Starter, в която студентите могат да поставят своите идеи в уеб среда и да ги показват на потенциални инвеститори.  След като са успели Гугъл и Пебъл, защо не и нашата платформа да намери приложение?“, каза проф. Бакърджиева.

Варненският свободен университет се е спрял на съвместен проект с университета в Ковънтри, тъй като е най-предприемчивият в Европа за 2013 г. и най-модерният за 2014-та. Включва институти за сериозни игри, приложно предприемачество, приложения в здравеопазването и др. Университетът е и причината да се проучат успешните практики в дигиталните компетентности и да се принесат в България ключовите ползи в предприемаческите технологии.

Друга важна цел е обогатяване на съществуващите практики за обучение във ВСУ, чрез разработване на модел и план за действие. „Идеята е да се проведат майсторски класове, които да подготвят студентите и да им създадат нови практически умения и финансово образование. Най-успешният майсторски клас „Бизнес ангели“ е насочен към стартиращ бизнес. Ние се опитваме да подготвим нашите студенти за създаване на иновативни проекти“, допълни координаторът на проекта.  

Студените са представили няколко свои проекта по време на трите си посещения в Ковънтри. Обсъжданията са били в интернационална среда, като има студентски идеи и в сферата на Информационните технологии – Start Up компании и борси за търсене на младежки труд. Възпитаниците на ВСУ са били впечатлени най-вече от създадения технологичен парк. 

„Това, което направиха като срещи и дискусии, ги зареди с нови идеи за проекти. Ковънтри е град, който се намира близо до родния на Шекспир и заради това разработките, които ни представиха техните студенти, бяха туристически приложения за мобилни устройства, свързани с Шекспир. Защо и ние да не помислим за нещо подобно, след като сме в такъв туристически регион. Можем да използваме това, което ни се предлага в новите технологии - мобилни приложения, които да впечатлят чужденците“, каза още проф. Бакърджиева. 

Петима студенти от Китай са пристигнали в началото на март във Варна, за да се обучават във ВСУ. Те са по програма за сътрудничество с Университета в Шанхай. Китайските студенти се интересуват от международен бизнес и управление на проекти, както и от това, което е свързано с новите европейски програми. 

„В началото идват 5 души, а след това имаме сключени спогодби за съвместни магистърски програми, които започват от есента. Магистратурите са по 1 година, като желанието ни е да предложим бакалавърска и докторска степен. Обратният обмен също е възможен, като вече изпращаме наши студенти в Шанхай“, коментира ръководителят на Технологичния институт към ВСУ.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия