За ВСУ "Черноризец Храбър"

Майсторски клас „Бизнес Ангели – предприемачески умения и финансиране на стартиращ бизнес“

Международната академия "Знание и иновации" на ВСУ в рамките на проект BG051РО001-7.0.07 "Без граници" – "Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри" организира в периода 7-8 февруари майсторски клас „Бизнес Ангели – предприемачески умения и финансиране на стартиращ бизнес“ с участието на д-р Ели Мирон и д-р Гилад Равид от Университета „Бен Гурион“ в Тел Авив. Много от световноизвестните компании са стартирали с финансиране от Бизнес Ангел. Примери за това са Skype, Google, Facebook и други. Поради това майсторският клас предизвика голям интерес, като само регистрираните участници от Пловдив и София бяха 167 човека. Това бе причина от Варненски свободен университет да се излъчват в реално време всички лекции и презентации от класа за студентите извън ВСУ. За първи път специалистите от Технологичния институт в университета осъществяват подобен броудкаст с професионално видеообрудване и с перфектно качество, което направи присъствието на всички участници оптимално. Успешното реализиране на комуникацията създаде предпоставки за предлагане на нов тип електронна услуга от ВСУ – висококачествени видеоконферентни връзки. Технологията позволява виртуално присъствие на всеки участник по време на презентацията, с възможност за задаване на въпроси и пряка връзка с лекторите и залата наживо.

Основните акценти на презентациите бяха свързани с представяне на действащите мрежи на Бизнес Ангели в света, Европа и България, както и платформи за групово финансиране (crowdfunding). Практическата насоченост на майсторският клас генерира и конкретни предложения за съвместна дейност между ВСУ и Университета „Бен Гурион“ в областта на дизайна на информационни системи и мрежовите технологии. Студенти от ВСУ ще работят по общи проекти със студенти от Бен Гурион, като предстои да се уточнят графика и програмите за предстоящия семестър. Всяка проектна група ще работи синхронизирано чрез платформа за краудфандинг.

Освен съвместно участие в програма Еразъм+, експертите от Израел предложиха сътрудничество на ВСУ при подготовка на проект в областта на интелигентните градове (Smart Cities), приоритет на европейската програма Хоризонт 2020 през настоящата проектна сесия (април-май).

Очаквайте филм за успешно проведения майсторски клас, който ще се излъчва в канала на ВСУ „Черноризец Храбър“ в YouTube.

 

Презентационни материали

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия