Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет подписа меморандум за сътрудничество с областната администрация в Монтана

Меморандум за образователно и научно сътрудничество подписаха президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова  и заместник областният управител на Монтана г-жа Нина Петрова.

 

В рамките на работното посещение на представители на областната администрация и депутатът от 12 многомандатен избирателен район в Монтана г-жа Десислава Атанасова,  ръководството на университета обсъди възможностите за сътрудничество между двете институции в областта на интелигентната специализация, иновациите и гъвкавите модели за обучение през целия живот.

 

Срещата нечерта посоката за развитие на съвместни научно-изследователски и образователни проекти, адаптирани към потребностите на Северозападния район.

 

Гостите споделиха удовлетворението си от проведените разговори и оцениха високо работата на университета по различни научно-изследователски проекти, успешните му партньорства на национално и международно ниво, както и високото качество на предлаганото образование и обучение.

 

В ход е подготовката на специална информационна кампания, която има за цел да стимулиране младите хора от региона на Монтана да продължат образованието си без да се налага да напускат родните си места, както и да представи възможностите за успешна професионална реализация, съобразена с потенциала за развитие на един от най-бедните български региони.

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че партньорството между образователните структури и институциите на държавната и местната власт е пътят за постигане на устойчив растеж, чрез дефиниране на приоритетните области за развитието на потенциала на всеки регион.  Една от целите, които си поставя подписаният меморандум е да работи в посока на намиране на профила на региона, който гарантира устойчиво търсене в контекста на стратегията за интелигентна специализация. Дефинирането на глобалните приоритети ще създаде нови възможности и перспективи за младите хора и ще бъде стъпка в посока на преодоляването на тежката демографска и икономическа ситуация.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия