За ВСУ "Черноризец Храбър"

Партньорска среща по проект "Bread Intern"

 

Проект LLP-LdV/TOI/2013/RO/032 "Bread Intern".

Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации"

 

Третата партньорска среща по проекта BREAD INТERN LLP-LdV/TOI/2013/RO/032, програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации, се проведе на 21 и 22-ри януари 2015 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

На срещата присъстваха представители на Асоциацията на работодателите в мелничарската и хлебопекарна промишлености, Румъния, Института за изследване и развитие на хранителни биоресурси, Румъния, Техническата индустриална професионална гимназия Ататюрк, Турция и Варненския свободен университет.

По време на срещата бяха отчетени изпълнените до момента дейности. Участниците  коментираха и прецизираха и етапите на развитие на по-нататъшните дейности по проекта. Партньорите обсъдиха методиката за провеждане на състезанието “Младежите и мелничарската и хлебопекарна промишлености” в Румъния и Турция, както и модела на споразумение между заелите призови места в състезанието и компаниите от бранша. Класираните на първите три места в състезанието ще получат възможност да преминат едномесечен стаж, по време на който ще се запознаят с дейността на конкретна фирма и ще се включат в реалния работен процес. Предвидени са и материални награди.

С участието си в проекта Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ се утвърждава като лоялен партньор в осъществяването на международни научни изследвания.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия