За ВСУ "Черноризец Храбър"

Уъркшоп на тема "Kраудсорсингът нови хоризонти и предизвикателства"

Научете какво може да ви предложи краудсорсингът

и как в максимална степен да се възползвате от възможностите, които Ви предлага.

Уъркшопът ще се проведе във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

на 30 януари 2015г.

от 11.00 до 13.00 часа

в зала 312

Вход свободен.

Платформата беше създадена от всички партньори по проект

”Universities-Companies Crowdsourcing – UCCrowd” по схема за безвъзмездна финансова помощ: №539312-LLP-1-2013-1-PT-ERASMUS-EKA, програма "Учене през целия живот", Еразъм многостранни проекти на ЕС

 


With the support of the Lifelong Learning Programme 
of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained therein.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия