За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира обучението в магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” на Варненския свободен университет


На 22 ноември стартира обучението в магистърската програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”. Програмата е програма е сред предпочитаните икономически специалности във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Тя дава широкопрофилни знания и умения в сферата на финансите, банковото дело, маркетингът и мениджмънта на фирмите и банките, международния бизнес и икономиката. В магистърската програма се обучават студенти завършили различи бакалавърски програми, както във Варненския свободен университет, така и в други университети в страната. 

В програмата участват учени и експерти от българската и международна практика. В рамките на обучението си студентите имат възможност да обогатят професионалното си портфолио чрез участия в конференции за млади изследователи, кръгли маси, майсторски класове, научно-изследователски проекти и организирани практики в страната или чужбина. В края на обучението си студентите получават професионална квалификация – магистър по финанси и банки.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия